KADENCJA 2018 – 2023

INTERPELACJE – GRUDZIEŃ 2018   Alicja Nowak   I   Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust 2, art. 4) zadaniem własnym gminy jest opieka nad zwierzętami. Gminny program opieki obejmuje:   1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;   2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w […]

 więcej>>

8 grudnia 2018 by anowak

Obyś cudze dzieci uczył

  ”Obyś cudze dzieci uczył”  – to stare złorzeczenie dopadło tysiące ludzi w całym kraju, z których większość stanowią kobiety. Nauczyciel – zawód czy powołanie?       Odpowiedź na tak postawione pytanie znajdzie zwolenników w obu przypadkach. Jednoznaczna definicja nie wchodzi w grę, bo podstawę stanowi inspiracja i okoliczności, które miały wpływ na wybór […]

 więcej>>

17 grudnia 2011 by anowak