KADENCJA 2018 – 2023

INTERPELACJE – GRUDZIEŃ 2018   Alicja Nowak   I   Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust 2, art. 4) zadaniem własnym gminy jest opieka nad zwierzętami. Gminny program opieki obejmuje:   1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;   2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w […]

 więcej>>

8 grudnia 2018 by anowak

Jak władze słowem manipulują

  Co cztery lata Polacy udają się do urn wyborczych, by spełnić swój obywatelski obowiązek i spośród setek kandydatów wyłonić tych, którzy przez kolejne lata będą reprezentować ich interes w radzie miasta czy powiatu. Praca radnego może być łatwa i przyjemna, może być też trudna i niewdzięczna, jeżeli staje się okoniem wobec rządzącej koalicji – […]

 więcej>>

29 marca 2012 by anowak

INTERPELACJE – MAJ 2011 R.

Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak INTERPELACJE 26 MAJA 2011 R. I 1. Interpelacja w sprawie targowiska przy ul. Legionów/Ogrodowej – Art. 7. 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mówi, że do zadań własnych gminy należą sprawy targowisk i hal targowych.” Proszę o podanie przyczyn uniemożliwiających wykonanie uchwały Rady nr 15/IV/2010 z dnia 30 […]

 więcej>>

27 maja 2011 by anowak