Głos w sprawie targowiska miejskiego

Gorlice, 12.01.2012 r. Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak DO KOMISJI ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA   W maju 2011 roku złożyłam interpelację w sprawie realizacji przez Miasto Gorlice art.7.1 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., dotyczącego tworzenia i organizowania targowisk. Interpelacja skutkowała dotrzymaniem przez Burmistrza wcześniej podjętych uchwał i umów, nie zainteresowała […]

 więcej>>

14 stycznia 2012 by anowak