INTERPELACJE – LISTOPAD

Gorlice, 24.11.11

Radna Miasta Gorlice

Alicja Nowak

 

Interpelacje – listopad

 

 

I

 

W imieniu mieszkańców Osiedla Konstytucji 3 Maja i okolic interpelowałam w 2009 roku     o wykonanie przejścia dla pieszych w okolicach sklepów Biedronka, Handlowiec, Galeria Ep. Interpelacja skutkowała wizytą przedstawicieli GDDKiA, którzy uznali zasadność lokalizacji przejścia na wysokości ul. Żeromskiego, co potwierdza zapis w protokole z dnia 5 lutego 2009 r.:

 „Dla skrzyżowania ulicy Kościuszki i Żeromskiego będzie opracowany projekt stałej organizacji ruchu, który powinien zawierać zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych. Zarówno wykonanie projektu jak i i jego realizacja leży po stronie Urzędu Miejskiego  w Gorlicach.”

 

Z udzielonej mi 14 grudnia 2009 roku odpowiedzi dowiedziałam się, że po uzyskaniu pozytywnej akceptacji GDDKiA i Policji wykonano projekt – czyli zostały poniesione koszty. Jednocześnie potwierdzono, że przejście zostanie wykonane. Niestety, tylko na papierze.     Do dnia dzisiejszego przejścia w tak newralgicznym miejscu nadal nie ma. Ponownie interpeluję o jego wykonanie, tym bardziej, że ruch w tym miejscu wzrasta – w budowie jest kolejny sklep.

 

 

Odpowiedź na interpelacje z 14.12.2009 r.

Pismo z 2009 r.

Odpowiedź na interpelację  2011 r.

II

 

14 listopada ulicami Gorlic wędrował nagi, okryty jedynie kołdrą mężczyzna. Wzywano Policję, i jak zostałam poinformowana, koło godziny 19.00 trafił na komendę. Dość późno, zważywszy, że pogoda była mroźna, a pierwsze wezwanie, o którym wiem, miało miejsce około godziny 15.30. W tym samym czasie próbowano zatrzymać przejeżdżający samochód straży miejskiej – bezskutecznie. Ludzie wiedzą, że pojazd straży miejskiej to nie taksówka      i jeżeli machają, by go zatrzymać, to znaczy, że coś się stało. Jak widać nie wiedzą tego strażnicy. Już raz podejmowałam na sesji sprawę straży miejskiej, której głównym zadaniem, według mieszkańców, to mandatowanie. Wygląda, że tak jest w istocie. Dla dobra mieszkańców i porządku publicznego należałoby to zmienić, a sprawę z 14 listopada wyjaśnić.

 

III

 

Małopolscy parlamentarzyści i samorządowcy podjęli współpracę i wspólnie lobują w sprawie planowanej od lat linii kolejowej łącząca Bałtyk z Morzem Czarnym. Odcinek Kraków – Nowy Sącz – Preszów może być szansą i dla Gorlic.. Komisja Europejska przyjęła pakiet nowej polityki infrastruktury transportowej, który daje szansę sfinansowania modernizacji i budowy linii kolejowych z europejskich grantów. Interesuje mnie czy władze samorządowe Gorlic i powiatu gorlickiego włączyły się we wspomniane działania. Linia Sącz – Gorlice miałaby niemały wpływ na rozwój turystyki.

 

IV

 

 

Mieszkańcy pytają, co z dworcem autobusowym. Czy uchwała  zmieniająca przeznaczenie terenu z handlowego na komunikacyjne przyniosła pożądany efekt. Brak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy dworzec pozostał, czy teren po dawnym PKS sprzedano.

 

 

 

V

 

W opublikowanym na internetowej stronie miasta projekcie „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Gorlice na lata 2012 – 2027” nie ma nic na temat remontu biegnącej przez miasto, w gęsto zaludnionym terenie 47 – letniej stalowej rury gazu wysokiego ciśnienia. Jak wynika z przedstawionego planu przez następne 16 lat gazownictwo planuje jedynie przyłącza – czyli nastawione jest na zysk. Co z bezpieczeństwem mieszkańców?

 

 

 

STANOWISKO GAZOWNICTWA

 

 

 

Wniosek do Projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta

Gorlice na lata 2012 – 2027

 

 

Tagged with:
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.