INTERPELACJE PAŹDZIERNIK

Gorlice, 26.10.2011 r.

Radna Miasta Gorlice

Alicja Nowak

 

INTERPELACJE – PAŹDZIERNIK

 

 

I

 

W związku z interwencjami przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych obsługiwanych dotychczas przez MZB, jak również z samą likwidacją Miejskiego Zarządu Budynków w Gorlicach – proszę o informacje:

 

1. Czy wszystkie sprawy wspólnot są załatwiane na bieżąco, a w szczególności czy nie występują zaległości     w  rozliczeniach, jeżeli tak, to ilu wspólnot dotyczą i jaka jest to kwota

 

2. W związku z bardzo złym stanem licznych budynków komunalnych, proszę o informację – czy, a jeśli tak, to o jaką         kwotę planuje się zwiększyć fundusze na remonty w przyszłym roku

 

3, Czy na spotkaniach dotyczących przejścia wspólnot pod zarząd TBS zainteresowani otrzymali informację na temat wzrostu kosztów zarządu, w tym kosztów napraw i remontów?

 

 

II

 

Od 3 grudnia 2010 r. zwracam się drogą służbową o wgląd do pisma Prokuratury uzasadniającego umorzenie śledztwa w sprawie zbycia przez Burmistrza Gorlic działek w Małastowie. W piśmie z 22 czerwca tego roku biuro prawne poinformowało mnie, że nie ma dokumentu, chociaż jego wpłynięcie do Urzędu jest odnotowane. W kolejnym piśmie informuje się mnie, że 13 czerwca 2011 r. zwrócono się o udostępnienie dokumentów, o które zabiegam. Po kolejnej interpelacji odpowiedziano, że  wniosek o naruszenie etyki radcowskiej przez panią Gąsiorowską został złożony do Okręgowej Izby Radcowskiej w lutym 2011r., czyli kilka miesięcy przed moją interpelacją, ale niestety, nadal bezskutecznie. W związku z powyższym, kolejny raz proszę o udostępnienie mi pisma prokuratury uzasadniającego umorzenie śledztwa dotyczącego zbycia działek Skarbu Państwa oraz korespondencji związanej z podejmowanymi przez miejskich urzędników próbami odzyskania zabranych z Urzędu przez mec. Gąsiorowską dokumentów. W tym miejscu pytam również o ilości i rangę dokumentów, które w różny sposób z miejskich archiwów wypłynęły.


O udostępnienie uzasadnienia umorzenia sprawy interpelowałam od grudnia 2010 r. Pisma z UM datowane są na czerwiec 2011 r. Późna reakcja na interpelacje. Dlaczego?

III

 

Na wrześniowej sesji interpelowałam w sprawie budynku przy ul. Korczaka 22. Prosiłam o zorganizowanie spotkania z przedstawicieli Urzędu i Burmistrza z mieszkańcami w celu wyjaśnienia problemów związanych z tą inwestycją. Odpowiedź datowaną na 12 października została dostarczona do mojej szafki w dniu 20 października. Dziwi mnie czas, jaki potrzebny był na przekazanie pisma z pierwszego piętra na drugie. Opóźnienie   w „przesyłce” uniemożliwił mi udział w spotkaniu, jednak udało mi się powiadomić kilku radnych, by w spotkaniu mogli wziąć udział, za co im dziękuję. W związku z wyznaczeniem przez pana Burmistrza terminu komisji, proszę również o podanie podstawy prawnej, upoważniającej burmistrza do wyznaczania radnym miejsca i terminu spotkań z mieszkańcami?

 

Żeby uniknąć podobnych sytuacji, które można odebrać jako manipulację terminami, wnioskuję, by przekazywane radnym odpowiedzi na pisma i interpelacje opatrzone były datą wpływu do Biura Rady.

 

IV

 

Ze zdziwieniem przyjęłam informację o tym, że ogłoszenia o sprzedaży majątku komunalnego umieszczane są w Dzienniku Polskim, którego sprzedaż – jak wynika z przeprowadzonej przeze mnie sondy – jest niewielka na terenie miasta i gminy. Tak więc informacje o przeprowadzanych przez władze miejskie przetargach nie maja szansy dotrzeć do odpowiedniej grupy mieszkańców, a jak pokazał przypadek mieszkańców ul. Dukielskiej 81 do zainteresowanych. Społeczeństwo gorlickie nie jest zinformatyzowane w wystarczającym procencie, by można powoływać się na informacje podawane w BIP. Należy zastanowić się nad bardziej dostępnym dla gorliczan sposobie informowania  o ważnych dla nich decyzjach władz.

V

 

Na wniosek mieszkańców Dukielskiej 81 proszę odpowiedzieć: dlaczego pomimo wieloletnich starań o drogę dojazdową do domu, działki na których od kilkudziesięciu lat przebiegała droga sprzedano w drodze przetargu bez uprzedniego podjęcia rozmów z mieszkańcami, którzy od kilku lat o budowę dojazdu zabiegali. Dlaczego do tej pory nie otrzymali odpowiedzi na pismo złożone 19 maja 2011 r., a datowane na dzień 16 maja 2011 r. Proszę o podanie podstawy prawnej lub przyczyny faktycznej pozostawienia pisma bez odpowiedzi?

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.