INTERPELACJE CZERWIEC 2015

 

 

Gorlice, 25.06.2015

 
Radna Miasta Gorlice

Alicja Nowak

 

 

INTERPELACJE CZERWIEC 2015

 

Likwidacja MZB w 2011 roku miała przynieść efekt w postaci „racjonalizacji obciążeń budżetu miasta, finansowej przejrzystości funkcjonowania zarządcy i zgodnego z prawem zarządzania nieruchomościami”, a co za tym idzie do końca roku 2011 na konta wszystkich wspólnot mieszkaniowych miały trafić konkretne należności. Proszę o informację na jakim poziomie założenia zostały zrealizowane, iloma wspólnotami GTBS, który powstał na bazie MZB, zarządza. Jakie środki zewnętrze GTBS – będący spółką miejską – pozyskało na modernizację i remonty budynków?

 

W związku z brakiem reakcji na złożony przeze mnie na kwietniowej sesji wniosek ponownie wnoszę o: kontrolę prowadzonych przez GTBS zamówień publicznych     i podanie listy  firm, które przez ostatnie cztery lata wygrywały kolejne przetargi oraz  o przeprowadzenie kontroli działalności GTBS w zakresie  art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także podanie jej wyników do publicznej wiadomości.

 

Ponadto ponownie wnoszę o wskazanie zapisu, który Zarządowi GTBS dał podstawę, by grozić lokatorom budynku przy Orzeszkowej cofnięciem umowy najmu za niesprzątanie części wspólnej.

 

II

 

Zwracam się o informację dotyczącą wyników i kosztów sprawy sądowej prowadzonej między Miastem a Agencją Nieruchomości Rolnych, a  dotyczącej zbytych przed ustawowym terminem darowanych Gorlicom przez Agencję działek w Małastowie oraz zamianę darowanych działek na grunty przeznaczony pod budowę drogi Sosnowej bocznej, co dodatkowo corocznie obciąża budżet miasta opłatami na rzecz Lasów Państwowych za niewłaściwe wykorzystanie terenów leśnych.

 

Proszę również o informacje dotyczące toczącej się sprawy o zapłatę za montaż na basenie miejskim solarów, które nadal są niewykorzystane, co uderza w interes Gorlic i przedsiębiorcy. 

 

Ponadto proszę o informację o stanie realizacji i aktualnych kosztach  pierwszego budżetu obywatelskiego pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Wrońskich”, którego budowa znacznie przekroczyła regulaminowe terminy realizacji budżetu partycypacyjnego i zakładane koszty?

 

III

 

Odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne zwracam się o budowę chodnika i przejścia dla pieszych przy ulicy Węgierskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łokietka do bloku na wysokości sklepu „Centrum”. Na niespełniającym standardów bezpieczeństwa odcinku ciągu pieszego znajduje się również przystanek autobusowy.

 

IV

 

Jaki wzrost zatrudnienia nastąpił w ostatnich czterech latach w wyniku rozbudowy strefy aktywności gospodarczej?

 
 

 

1 Comment

  1. Danuta pisze:

    A propos budowy boiska na Lipowej – wg informacji z ratusza koszt budowy zamknie się w kwocie ok. 640 000 zł. Tyle kosztuje kompleks boisk „Orlik”, ale miasto dołożyłoby tylko 1/3 kwoty (220 tys. zł), bo resztę finansują: Min. Sportu i województwo małopolskie.
    Zresztą w Gorlicach do tej pory nie ma „Orlika” i nie rozumiem dlaczego forsowany jest tak kosztowny pomysł i w niezbyt szczęśliwej lokalizacji, podczas gdy za 1/3 kwoty można mieć piękny kompleks boisk z zapleczem.
    Może jeszcze jest czas, aby wycofać się z tego niefortunnego pomysłu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.