INTERPELACJE MARZEC 2015

 

SESJA MARZEC 2015
 
 

 

Gorlice, 26.03.2015

Radna Miasta Gorlice

 Alicja Nowak
 

INTERPELACJE MARZEC 2015

 

I

 

Mieszkańcy budynku przy Orzeszkowej 15 wielokrotnie zwracali się do GTBS i do Burmistrza o podjęcie prac zmierzających do likwidacji zawilgoceń i zagrzybienia ścian w całym obiekcie. Pomimo, iż najemcy dbają o swoje mieszkania, walczą z grzybem, pleśnią i wilgocią wszelkimi możliwymi sposobami, walka te jest daremna, bo problem tkwi w ogólnej konstrukcji budynku, jakości użytych materiałów i sposobie wykonania. W tragicznym stanie są narożne mieszkania, szczególnie te położone na parterze. W poprzedniej kadencji jednej z rodzin, która zajmowała narożne mieszkanie, decyzją burmistrza przyznano lokal zamienny, bo życie w tym zajmowany groziło zdrowiu, a z czasem życiu mieszkańców, szczególnie dzieciom. Takich mieszkań jest znacznie więcej, ale jak wynika z moich informacji, problem władzom jest zanany. Zwracam się więc z pytaniem o działania i czas w jakim  GTBS i Miasto jako udziałowiec spółki, mają zamiar podjąć, by poprawić sytuację mieszkaniową lokatorów, jak i doprowadzić do właściwego stanu majątek komunalny?

 

II

 

Zgłaszając w styczniu  interpelację dotyczącą celowości corocznych wpłat na Gorlickie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Euroregion Karpaty złożyłam konkretne zapytania, na które nie otrzymałam rzeczowej odpowiedzi. Ogólniki, które mi przekazano są dostępne na stronach internetowych obu stowarzyszeń.

 

Wskazanie Burmistrza Gorlic jako koordynatora działań Stowarzyszenia Euroregion Karpaty wydaje się być żartem, lub wynika z nieznajomości założeń projektu, którego Gorlice są płatnikiem. Tylko płatnikiem, bo działań konkretnych nie wskazano, jak również nie wskazano partnerskiego samorządu, co jest jednym z głównych elementów siatki powiązań mających na celu promocję regionu. Nie udostępniono też rocznego planu pracy, o który wnioskowałam, a który, wspólnie  z Biurem Stowarzyszenia, samorządowy koordynator jest zobowiązany sporządzić  wraz z projektem transgranicznym, by zrealizować wspólne kalendarium imprez transgranicznych  i międzynarodowych Euroregionu Karpackiego. Jeżeli, jak mi odpowiedziano, za te działania odpowiedzialny jest Burmistrz, to proszę o wyjaśnienie, dlaczego składkę płacimy, a działań, wpisujących nas w struktury promocyjne Stowarzyszenia, nie wykonujemy?

 

W części odpowiedzi poświęconej Gorlickiemu Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości, odpowiadający odwołał się do uchwały Rady Miasta Gorlice z 2000 roku, której zasadność przez piętnaście lat nie była weryfikowana. Przez ten czas miasto wyłożyło w sumie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych tylko na składki, bo były też inne wpłaty na rzecz Gorlickiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, którego członkami byli i są posłowie, starostowie, burmistrzowie, wójtowie i radni miejscy i powiatowi.  Z tego co udało mi się ustalić, to w uchwałach budżetach w poszczególne lata, w różnych działach, umieszczano kwoty przeznaczone dla Stowarzyszenia: w 2005 roku  przekazano z miejskiego budżetu  15 tysięcy na opłaty za energię elektryczną,  w 2006 roku prawie 23 tysiące na obsługę SSE Europark Mielec Obręb Gorlice, a  w 2008 – 14 tysięcy na zadanie pod nazwą przetwórstwo przemysłowe przez Gorlickie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, cokolwiek miałoby to znaczyć.

 
Wnioskuję o przeanalizowanie zasadności kontynuowania wpłat na oba Stowarzyszenia, a zwłaszcza Gorlickie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczość, którego dotowanie z miejskiego budżetu powinno się odbywać na takiej samej zasadzie na jakich wspierane są inne stowarzyszenia. Z udostępnionych przez Stowarzyszenie informacji wynika, że nie członkiem Gorlickiego Stowarzyszenia tylko „Partnerem”, a to znacząca różnica, co potwierdza Statut Stowarzyszenia.
 

III

 
Jako radna nie mam wpływu na wynikające z kultury osobistej zachowanie uczestników sesji, podczas przedstawiania interpelacji. Brak reakcji ze strony prowadzącego obrady, świadczy    o akceptacji, co ostateczni nie dziwi, zważywszy, że przewodniczący Wroński sam łamie zasady, oceniając i interpretując wypowiedzi interpelującego, tym samym próbuje dyskredytować problemy i osobę je zgłaszającą. W związku z powyższym zwracam się do przewodniczącego Wrońskiego o przedstawienie na piśmie tych zapisów ustawy o samorządzie gminnym, które upoważniają go do takiego zachowania. 
 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.