INTERPELACJE 29 STYCZNIA 2015 R.

SESJA 29 stycznia 2015

 

RELACJA FILMOWA

Gorlice, 29.01.2015 r.

Radna Miasta Gorlice

 

Alicja Nowak

INTERPELACJE – STYCZEŃ 2015

 

I

 

Od kilkunastu miesięcy jedna z wielodzietne rodzin oczekuje na pomoc w postaci mieszkania socjalnego. Brak lokalu spełniającego kryterium powierzchni stał się  główną wymówką sankcjonującą trwanie matki i dzieci w trudnych warunkach mieszkaniowych i emocjonalnch, które uderzają drastycznie w małoletnie dzieci, pozbawiając je przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa. Nie mają też warunków do nauki i właściwego rozwoju. W czasie, gdy samotna matka, zagrożona eksmisją na bruk, bezskutecznie zabiegała o przydział lokalu z zasobów komunalnych, TBS, ignorując praw wspólnoty do współdecydowania, przy Bieckiej 6 wyremontował ponad 60 metrowe mieszkanie, dzieląc je   na trzy jednopokojowe lokale połączone wspólną kuchnią, łazienką i wc. Zwracam się o wyjaśnienie tej sytuacj i uzasadnienie uderzającej w wielodzietną rodzinę decyzji, a także naruszenia praw wspólnoty mieszkaniowej w/w budynku.

 

 

 

II

 

Zwracam się o uzasadnienie celowości dokonywania corocznej  wpłaty w wysokości dziesięciu tysięcy złotych na Gorlickie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i wskazanie wymiernych działań, które na rozwój przedsiębiorczość w Gorlicach się przełożyły w ostatnich czterech latach oraz rozliczenie w/w składki. Jak również wyjaśnienie dlaczego Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości nie aplikuje o środki  z budżetu  na tych samych zasadach co inne stowarzyszenia, tylko ma je z góry zabezpieczone w określonej wysokości.

 

Zwracam się również o wyjaśnienie celowości przystąpienia Gorlic, miasta położonego w Beskidzie Niskim, do Stowarzyszenia Euroregion Karpaty, skupiającego i promującego położone w Karpatach regiony pięciu państw. Celem Stowarzyszenia jest bowiem tworzenie produktu opartego na bogatym dziedzictwie kulturowym Karpat. Wygląda na to, że ze względów geograficzne Gorlic nie wpisują się w przyjętą przez Stowarzyszenie politykę promocyjną. Składka członkowska w wysokości ośmiu tysięcy złotych w tym przypadku wydaje się być bezzasadną. Ponieważ jednak składkę płacimy,  proszę o dodatkowe informacje uzasadniające ten wydatek:

 

    • Kto w Urzędzie – zgodnie z regulaminem Stowarzyszenia – został odpowiednio przeszkolony do pełnienia roli koordynatora do bieżących kontaktów z Biurem Stowarzyszenia i  odpowiada za wymianę informacji bieżących i koordynację działań ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy i przygotowanie samorządu oraz podmiotów działających na jego terenie do wykorzystania środków Unii Europejskiej przeznaczonych na współpracę transgraniczną i międzyregionalną.

 

    • Który samorząd jest partnerem Gorlic, bowiem zgodnie z polityką Stowarzyszenia  każdy samorząd powinien posiadać partnera w każdej ze Stron Krajowych Euroregionu Karpackiego, gdyż tego  typu działanie jest podstawowym i skutecznym ogniwem służącym do tworzenia sieci powiązań w ramach Stowarzyszenia.

 

  • Proszę również o przedstawienie rocznego planu, który wspólnie  z Biurem Stowarzyszenia samorządowy koordynator jest zobowiązany sporządzić,  wraz z projektem transgranicznym do realizacji kalendarium imprez transgranicznych  i międzynarodowych Euroregionu Karpackiego.

 

12

 

III

 

Zwracam się o umożliwienie zapoznania się z kryteriami decydującymi o wysokości dotacji przydzielanych na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki, ochrony zdrowia, oświaty, kultury i sportu oraz umożliwienie wglądu w przyjętą przez komisję argumentację dotyczącą przyznanych kwot jak również odrzucenia zgłoszonych zadań.

 

IV

 

 W związku z ogólnie przyjętą polityką oszczędności, czego niechlubny przykład dała Rada Powiatu Gorlickiego, która zamiast zacząć od siebie, w ramach oszczędności uderzyła drastycznie w szkoły ponadimnazjalne.  Aby uprzedzić podobne działania w mieście, gdzie również wprowadza się cięcia budżetowe, co znalazło chociażby przełożenie w wysokości  dotacji przydzielanych niektórym stowarzyszeniom, a także w polityce gorlickiego Urzędu zmierzającej do łączenia bądź redukcji etatów, do odciążania miejskiego budżetu powinna też włączyć się Rada Miasta. W związku z powyższym i przy okazji prac prowadzonych nad zmianą Statutu Rady wnioskuję, by ograniczyć ilość komisji Rady do minimum – tym bardziej, że jedynie komisja rewizyjna jest usankcjonowana ustawowo – oraz likwidacji funkcji przynajmniej jednego wiceprzewodniczącego rady, gdyż, jak wynika z ustawy, w razie nieobecności przewodniczącego, zastępuje go najstarszy wiekiem radny. Zaoszczędzone pieniądze można by przeznaczyć na cele społeczne. W związku z powyższym zwracam się o wyliczenie ile w ciągu roku oszczędziłaby Rada Miasta, gdyby wprowadzono zaproponowane zmiany.

 

 

V

 

W związku z niezadawalającą mnie odpowiedzią na interpelację dotyczącą kosztów realizacji zadania budżetu obywatelskiego pod obecną nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Wrońskich” zwracam się o wyjaśnienie, dlaczego kolejne pieniądze na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie na 2015 rok, skoro inwestycja miała być zrealizowana, zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego, w ubiegłym roku i w budżecie na 2014 rok pieniądze na ten cel były zabezpieczone. 

 

 

1 Comment

  1. jan pisze:

    Aż dziw bierze – że środki finansowe które pochodzą z kieszeni podatnika , są tak marnotrawione. Kroś za tym stoi ,bo normalnie myślący nie pozwoli na takie marnotrastwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.