INTERPELACJE – GRUDZIEŃ 2014

Gorlice, 29.12.2014 r.

Radna Miasta Gorlice

Alicja Nowak

 

INTERPELACJE GRUDZIEŃ 1/2014

 

I

 

Weryfikacji zgłoszeń do pierwszego budżetu obywatelskiego dokonywał w 2013 roku powołany przez burmistrza zespół fachowców w oparciu o przyjęty  Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Gorlice na rok 2014, który stawiał konkretne wymogi. Zgodnie z pkt. 1 i 2 §2  projekt miał być zrealizowany w ciągu jednego roku budżetowego, lokalizacja obiektu miała znajdować się na  terenach należących do  Miasta lub będących w jego dyspozycji. Dopuszczano możliwość łączenia projektów, jednak zgodnie § 17  suma wydatków nie mogła przekraczać 500.000 zł.

 

Wygrał projekt „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Lipowej”, który, jak  wynika z regulaminu, nie powinien był przejść wstępnej weryfikacji, ponieważ konieczny był zakup działki, a to było w sprzeczności z pkt. 2 §2 regulaminu. Lokalizacja obiektu okazała się nietrafiona, została więc zgodnie z § 11 zmieniona . Ulicę Lipową zastąpiła ulica Wrońskich. Korzystny okazał się także § 17, który pozwalał na łączenie zadań. Wykorzystując §2  Zarządzenia 81/2013 Burmistrza z 3 lipca 2013 roku do realizacji tego punktu wciągnięto Radę Miasta , bowiem w pkt. 2 Zarządzenia zapisano: „Ostateczna kwota środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego zostanie potwierdzona przez Radę Miasta Gorlice w postaci budżetu miasta Gorlice uchwalonego na 2014 rok”. Cytowane zapisy wprowadzał dużą elastyczność zadania pod nazwą „budżet obywatelski”, by nie powiedzieć dawały możliwość manipulacji wysokością kwoty przeznaczonej na ten cel.

 

Tym sposobem wprowadzono dwa zadania na rok 2014:  tj. budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Lipowej, zmienionego na ul. Wrońskich, wyliczoną na 318 tysięcy złotych oraz modernizację ok. 100 metrów odcinak ulicy Krasińskiego szacowaną na 320 tys. złotych. Jak wskazują koszty obu zadań wyliczony na 638 tys. złotych już na wstępie przekroczono określony w § 17 Regulaminu limit finansowy.

 
W związku z powyższym proszę o następujące  informacje:

 

  1. 1. Całkowity koszt realizacji zadania „Modernizacja ok. 100 – metrów odcinak ulicy Krasińskiego”.

 

  1. 2. Dotychczasowe koszty związane z realizacją zadania: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ulicy Wrońskich”  łącznie z planem budowy,  przygotowaniem żwirowej drogi umożliwiającej dojazd do terenu budowy, zabezpieczeniem osuwiska, koszt osuszenia terenu przeznaczonego pod inwestycję.

 

  1. 3. Kosztów związanych z koniecznością budowy dróg dojścia do boiska od strony bloków i osiedla domów jednorodzinnych, miejsc parkingowych oraz oświetlenia, które będzie konieczne

 

  1. 4. Zasadności i zgodności z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok przeznaczenia w kolejnym roku budżetowym 2015 250 tys. zł.  na kontynuację budowy  boiska przy ulicy Wrońskich, co koliduje z pkt. 1 § 2  ustalonego w 2013 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok mówiącym: „.Ze środków budżetu obywatelskiego są finansowane zadania należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego”.

 

 

II

 

W związku ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – plan nr 3” dokonanymi na wniosek właścicieli spółki KABO proszę o informacje o działaniach podjętych przez Miasto w celu poprawy sytuacji komunikacyjnej terenu przy Ogrodowej, jak również oczekuję odpowiedzi na pytanie dlaczego oferta przetargowa była tak restrykcyjna, skoro, jak pokazuje przyjęta na sierpniowej sesji uchwała dotycząca zmian w planie nr 3, oferowane w ofercie przetargowej warunki mogły być atrakcyjniejsza dla ewentualnych inwestorów, a to mogło skutkować większym zainteresowaniem ze strony ewentualnych inwestorów, a dla miast większym zyskiem z przeprowadzonego przetargu.

 

 

III

 

Proszę o informację dotyczącą wpływów do budżetu  miasta w 2014 roku związanych z  funkcjonowaniem Jarmarku Pogórzańskiego oraz  z dzierżawy placu przy Ogrodowej.

 

IV

 

Stan pracowni komputerowych w gorlickich zespołach szkół jest w fatalnym stanie i wymaga odnowienia. Konieczna jest wymiana komputerów i usprawnienie sieci internetowych, w innym przypadku gorlickich uczniów czeka wykluczenie cyfrowe. 

 

1 Comment

  1. mieszkaniec pisze:

    Kontynuacja artykułu Topienie miejskiego budżetu w błocie, aktualnie jest: Topienie miejskiego mienia w śmieciach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.