INTERPELACJE PAŹDZIERNIK – OSTATNIE :-)

 

Gorlice, 30.10.2014 r.

Radna Miasta Gorlice
 
Alicja Nowak

INTERPELACJE – PAŹDZIERNIK 2014

 

 

I 

 

Wśród sukcesów mijającej kadencji na pierwszym miejscu Burmistrz wymienia inwestycje  wykonane w strefie aktywności gospodarczej. Unijne pieniądze plus środki własne pozwoliły na budowę dróg, chodników, oświetlenia oraz na  doprowadzenie mediów, a wszystko po to, by przyciągnąć inwestorów, którzy dadzą gorliczanom zatrudnienie. Idea przyświecająca inwestycjom w SAG II zaczyna tracić na aktualności, bowiem w Internecie już pojawiają się ogłoszenia osób prywatnych, które oferują atrakcyjne, uzbrojone  działki w strefie aktywności gospodarczej, a nie miejsca pracy.    Ja trafiłam na dwie takie oferty, wydruki załączam do interpelacji. Jedną wyceniono na 3 miliony, drugą na 1.5 miliona. Pojawia się więc pytanie: Komu zysk przyniosą wielomilionowe inwestycje? Miastu czy prywatnym właścicielom działek znajdujących się w obrębie SAG II?

W związku  z powyższym zwracam się:
 

1. podanie obszaru SAG II, ze wskazaniem terenów – wraz z numerami działek i ksiąg wieczystych -  będących w rękach prywatnych i tych których właścicielem jest miasto,

 

2. informację dotyczącą wysokości nakładów własnych poniesionych przez miasto na rozbudowę lub modernizację infrastruktury w strefie aktywności gospodarczej od początku 2011 r. do końca października 2014 r. z podziałem na I i II podstrefę,

 

3. informację o podanie ilości miejsc pracy utworzonych, odpowiednio w obu strefach, w tym samym okresie, przez podmioty gospodarcze, które dotychczas nie prowadziły działalności na terenie miasta Gorlice,

 

4. wysokości całkowitej pomocy publicznej dla przedsiębiorców działających  w Gorlicach, udzielonej   w formie indywidualnych ulg w spłacie zobowiązań publicznoprawnych, w okresie od początku 2011 r. do końca czerwca 2014 r. oraz oddzielnie od tej ostatniej daty do końca października br.

 

 

II

 

Właściciele zwierząt domowych zwracają się do osób redagujących miejską stronę internetową   z prośbą o stworzenie zakładki, poprzez którą można by otrzymać szybką  informację wraz ze zdjęciem zwierzaka umieszczonego w tymczasowym schronisku, prowadzonym przez weterynarza, który z miastem ma podpisaną na tego typu działalność umowę. Publikacja w Internecie ułatwiłaby właścicielom zaginionych zwierząt poszukiwania.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*