INTERPELACJE – WRZESIEŃ 2014 R.

 

Gorlice, 25.09.2014

Radna Miasta Gorlice

Alicja Nowak

 

INTERPELACJE WRZESIEŃ 2014

 

I

 

Zwracam się o informację na temat aktualnej sytuacji cmentarza wojennego przy ulicy Wincentego Pola,   na którym spoczywają żołnierze i partyzanci polegli podczas II wojnie światowej.  Dostęp do żołnierskich kwater jest uniemożliwiony, ponieważ dopuszczono do przejęcia tego terenu  przez rafinerię „Glimar”. Zgodnie z przepisami groby   i cmentarze wojenne pozostają pod opieką państwa,  koszt ich utrzymania ponosi Skarb Państwa, a bezpośredni nadzór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych sprawują gminy. W związku z powyższym to do Burmistrza zwracam się o wyjaśnienie w jaki sposób gmina Gorlice wywiązuje się z ustawowego obowiązku względem tej żołnierskiej nekropolii i jakie z tego tytułu ponosi koszt.  Przypomnę, że zgodnie z wciąż aktualną ustawą  z 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych, czas istnienia grobów i cmentarzy wojennych jest nieograniczony i nie stosuje się do nich przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 r., co znaczy, że władze samorządowe nie mogą terenu cmentarza wojennego przeznaczyć na inny cel po   upływie 40 lat od ostatniego pochówku. Ponadto proszę o wyjaśnienie jak ma się sprawa odcięcia żołnierskich mogił do ustawa z dnia 21 stycznia 1988 r. o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która sprawy dotyczące miejsc walk i męczeństwa reguluje.

 

 

II

 

Zwracam się o informację dotyczącą sposobu i form współpracy Gminy Miejskiej Gorlice  z Gorlickim Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczość oraz wynikających z tego tytułu dla gminy Gorlice zobowiązań finansowych: składek, dotacji i innych form wsparcia finansowego przekazywanego z miejskiej kasy Stowarzyszeniu w poszczególnych latach od roku 2009 roku.

 

 

Informacja, której nie znał skarbnik GOWP Wroński, czyli wysokość corocznych dotacji z budżetu

 

III

 

Przyjęłam do wiadomości odpowiedź burmistrza,  że zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego, za zgodą pomysłodawców, można było zmienić lokalizację projektu pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego  przy ulicy Lipowej” na „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Wrońskich”,. Niestety wprowadzona zmiana budzi wiele negatywnych emocji wśród mieszkańców, którzy uważają, że inwestowanie przy Wrońskich  społecznych pieniędzy jest niezasadne i pociągnie znacznie większe koszty niż zakładano w projekcie. Z prośbą o interwencję w tej sprawie zwróciła się do mnie m.in. mieszkanka Osiedla Magdalena. W skierowanym do mnie piśmie stwierdziła:

 

Teren, na którym planowana jest siłownia to w tej chwili podmokłe bagno. Woda stoi tam praktycznie przez cały rok. (…) nigdy nie wysycha. Przy tym lokalizacja. Daleko od zabudowań, praktycznie żadnego nadzoru, brak dojazdu, miejsca na postawienie samochodu (…) bardzo chciałabym, aby społeczne pieniądze nie zostały „wdeptane w błoto”.

 

Wizyty w wydziale gospodarki przestrzennej i wydziale inwestycji w zasadzie potwierdziły przekazane w cytowanym wyżej piśmie informacje, łącznie z tą, że do planowanego boiska trzeba będzie wybudować dwa dojścia, jedno od strony osiedla mieszkaniowego, drugie od strony osiedla domków jednorodzinnych. I tu pojawia się pytanie; czy koszt budowy obu dróg jest również ujęty w wygranym projekcie? Ponadto okazało się, że pod realizację wspomnianego boiska wskazano działkę przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo wielorodzinne, co jest szczególnie bulwersujące, chociażby z tego powodu, że pozwala wnioskować, iż Burmistrz nie wierzy w skuteczność podjętych w tej kadencji inwestycji, czyli rozbudowę stref aktywności gospodarczej. Jej głównym celem miało być ściągnięcie inwestorów, stworzenie nowych miejsc pracy i zatrzymanie w mieście młodych, co skutkowałoby też rozwojem budownictwa wielorodzinnego, a co za tym idzie działki przeznaczone pod tego typu inwestycje powinny być w cenie i pod szczególnym nadzorem miejskich decydentów.

 

W związku z powyższym proszę o informację dotyczącą planowanych kosztów  projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego” po zmianie lokalizacji, a także o termie jego realizacji i źródłach ewentualnego dodatkowego finansowania, tym bardziej, że za chwilę rozpocznie się głosowanie nad kolejnym budżetem obywatelskim. Proszę również o wyjaśnienie kiedy  i od kogo działka została przejęta przez Gminę Gorlice i jaka jest obecnie jej wartość.

 

 

IV

 

Duży niepokój i troskę mieszkańców budzi systematycznie podupadający park miejski, zwłaszcza ta jego  część, która wychodzi poza główne ścieżki. Gorliczanie widzą  potrzebę rewitalizacji tej enklawy zieleni, która przez długie lata była nie tylko ozdobą miasta, ale też  integrowała lokalną społeczność. Ponadto  zgłaszają potrzebę uporządkowania  kąpieliska  na Sękówce, które  już dawno rekreacji nie służy, jest natomiast jednym z powodów podtopień, gdyż w tym miejscu podczas ulew i zimowych roztopów dochodzi do spiętrzenia wody, a następnie występowania jej z brzegów. Proszę o informację dotyczące podejmowanych w tej kadencji  działań, których celem było doprowadzenie do porządku ulegających niszczeniu rejonów parku, planów jego ratowania przed dalszą degradacją, a także o decyzjach dotyczących uporządkowania byłego kąpieliska.

 

KONIEC KADENCJI

RÓWNA SIĘ

ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE W WERSJI SKRÓTOWEJ I HURTOWEJ

 

 

 

1 Comment

  1. Wszystko Ok, ale czy na pewny jesteś że właśnie tak jest? Każdy ma swoje zdanie rozumiem to, tak to jest przecież. jesli to nie problem zapraszam na swoja stronę o wierceniu studni głębinowych i zapraszam do wprowadzenia wpisu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.