INTERPELACJE – SIERPIEŃ 2014

Gorlice, 28.08.2014 r.

 

INTERPELACJE, SIERPIEŃ 2014

 

 

I

 

Grupa mieszkańców Sokoła, która nie dysponuje własnym środkiem komunikacji, a z przyczyn zdrowotnych lub z racji wieku ma ograniczenia ruchowe, wnosi o przywrócenie w soboty i dni świąteczne miejskiej komunikacji. Zainteresowani podkreślają, że brak transportu publicznego powoduje, że od blisko dwóch lat w świąteczne dni są odcięci od reszty miasta, nie mogą z tego powodu uczestniczyć chociażby w niedzielnych mszach świętych, a w przypadku problemów zdrowotnych nie mają możliwości skorzystania z oferowanej przez szpital opieki całodobowej, pozostaje im jedynie wezwanie pogotowia, a jak ich na to stać to taksówki, by do lekarza dotrzeć.

 

II

 

Na czerwcowej sesji rady kierownik Fik rekomendował uchwałę dotyczącą wykupienia przez miasto działek przy ulicy Spacerowej i Miodowej, argumentując, że pozostałe działki zostały bezpłatnie przekazane miastu przez zainteresowane budową ulic osoby. W rzeczywistości Rada Miasta jeszcze w poprzednich latach wydawała zgodę na odpłatne nabycie na rzecz miasta działek pod budowę w/w ulic, ponadto uchwałą ze stycznia 2011 roku nadała gruntom przeznaczonym w planie zagospodarowania pod ich budowę nazwy: Spacerowa i Miodowa, chociaż teren przeznaczony pod komunikację nie był własnością gminy, a taki warunek wynika z ustawy. Zgodnie z przepisami Rada Gminy nie może podjąć uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii publicznych dróg gminnych, jeśli gmina nie uzyskała wcześniej prawa własności nieruchomości, na których droga ta przebiega. Mówi o tym art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.). Ponadto art. 8. ust. 1a. podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. I chodzi tu o zgodę przed podjęciem uchwały, czyli z końca 2010 r. a nie uzyskaną później. Proszę o wyjaśnienie zaistniałego precedensu.

 

III

 

Interpelując na czerwcowej sesji o wprowadzenie bezpłatnych biletów autobusowych przeznaczonych dla rodzin zamieszkujących na peryferiach miasta i zmuszonych sytuacją ekonomiczną do korzystania z pomocy MOPS, jako przykład podałam rodziny zamieszkałe przy Chopina 35 i 35a, co stało się pretekstem do udzielenia mi wybiórczej i tendencyjnej odpowiedzi. W ostatnim zdaniu wspomnianej interpelacji wnioskowałam bowiem o to, by tego rodzaju pomocą objąć rodziny z innych odległych od centrum części miasta. Niestety w udzielonej mi negatywnej odpowiedzi tę akurat część interpelacji zignorowano. Ponawiam więc swój wniosek, gdyż koszty przejazdu czteroosobowej żyjącej z pomocy społecznej rodziny, pomimo zniżek, są wysokie i często stanowią barierę skazującą mieszkańców peryferyjnych części miasta na izolację, co szczególnie uderza w młodzież. Ponownie wnoszę o wprowadzenie rozwiązań pozwalających chociażby na zwrot kosztów przejazdu rodzinom w trudnej sytuacji materialnej, ewentualnie przekazanie na ten cel puli bezpłatnych biletów, a także wprowadzenie tego typu ulgi do Karty Wielkiej Gorlickiej Rodziny.

 

Nadal podtrzymuję konieczność stworzenia filii MOPS w Gliniku. Z moich informacji wynika, że podopieczni tej instytucji częściej wzywani są do budynku przy Reymonta niż odwiedzani przez pracowników socjalnych.

 

IV

 

Na fotografiach upamiętniających otwarcie skatepark pan Burmistrz wraz z przybyłymi na uroczyste otwarcie gośćmi prezentuje się na tle zabezpieczonych foliami solarów. Proszę o informację na jakim etapie jest sprawa sądowa i czy jeszcze w tej kadencji możliwe jest ich uroczyste odsłonięcie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.