KILKA SŁÓW O ABSOLUTORIUM ZA 2013 R.

 

Budżet za 2013 rok  przyjęty większością głosów.

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywna,

 

wniosek Komisji Rewizyjnej na TAK, chociaż niejednogłośnie i nie bez uwag.

 

Poniżej publikuję dokumenty, by każdy chętny sam mógł wyciągnąć wnioski. Dla tych, którym szkoda czasu na wnikliwe wczytywanie się w urzędowe dokumenty, wskażę kilka uwag, które szczególnie przyciągnęły moją uwagę:

 

  • Regionalna Izba Obrachunkowa zwraca uwagę na wysokie zadłużenie miasta, a Komisja Rewizyjna na rolowanie długu, to znaczy spłaty zadłużenia nowymi kredytami. Wskaźniki, które warunkują zdolność miasta do spłaty długu kształtowały się poniżej dopuszczalnego limitu.

 

  • Niepokój budzi pogarszająca się sytuacja Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

  • Ponad plan wykonano dochody bieżące w podatku od nieruchomości osób fizycznych oraz w udziałach miasta w podatku CIT. – Wniosek: indywidualnym podatnikiem budżet stoi.
  • Wzrost zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w stosunku do roku 2012 wynosi ponad 41.0%. – Główny winowajca spółka HYDRONAFT.

 

  • Wydatki na obowiązkowe zadania gminy wykonano w 78,5%, a to z powodu oszczędności, chociażby na dodatkach mieszkaniowych czy nierozdysponowaniu rezerw. – Przy rozliczaniu budżetu za 2014 roku, do tego działu dokooptują oszczędności na dożywianiu uczniów gorlickich szkół – w tej sprawie zwracałam się do Rzecznika Praw Dziecka, ale ten za dobrą monetę przyjął tłumaczenia winnego sytuacji, czyli MOPS i Burmistrza .

 

 • Ogłaszany jako sukces wzrost dochodów budżetu Miasta, to m.in. wynik jednorazowych dochodów,  jak zwrot podatku VAT czy wpłata Związki Gmin Ziemi Gorlickiej wynikając z rozliczenia termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej poniesionej w poprzednich latach.

 

Komisja Rewizyjna opiniując  wykonanie budżetu wykonała swój ustawowy obowiązek. Komisja wyraziła swoją opinię o wykonaniu budżetu za rok 2013, wskazała przy tym przyczyny niepełnej realizacji niektórych dochodów i wydatków, a także wystąpienia wysokich zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. Ponadto odniosła się do stanu  zadłużenia Miasta oraz możliwości jego obsługi, a także trudnej sytuacji finansowej samorządowych zakładów budżetowych.

 

 STANOWISKO KOMISJI REWIZYJNEJ

– Słowa uznania dla przewodniczące Komisji Rewizyjnej,

Czesława Gębarowskiego,

za opracowanie całości –

 

12

 

3

 

UCHWAŁA RIO

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.