INTERPELACJE – STYCZEŃ 2014

 

SESJA, 23.01.2014

 

Gorlice, 23.01.2014 r.

 

Radna Miasta Gorlice

Alicja Nowak

 

INTERPELACJE – STYCZEŃ

 

I

 

Od dwóch lat mieszkańcy bloku przy ulicy Bieckiej 7 bezskutecznie zabiegają o przeniesienie przystanku autobusowego usytuowanego przy punkcie LOTTO przy ulicy Bieckiej, z którego korzysta wielu przewoźników. Według mieszkańców około czterysta autobusów dziennie zatrzymuje się w tym miejscu i tyleż samo rusza w dalszą drogę. Funkcjonowanie przystanku w obecnej lokalizacji staje się coraz bardziej uciążliwe.  Do hałasu towarzyszącego zatrzymującym i ruszającym autobusom dołączają dodatkowe porcje spalin. Przystanek dawno przestał pełnić funkcję miejskiego. Jak w piśmie do Burmistrza piszą wnioskodawcy, przystanek i jego pobliże są wykorzystywane jako miejsce parkingowe, na którym przez kilka, a nawet kilkanaście minut autobusy z włączonymi silnikami oczekują na planowy odjazd lub wjazd na płytę dworca autobusowego, i to już od wczesnych godzin rannych.

 

Mieszkańcy podtrzymują swoją prośbę o zmianę lokalizacji przystanku, a w razie odmowy wnoszą  o powołanie biegłego w zakresie drogownictwa i ochrony środowiska w celu sporządzenia opinii dotyczącej usytuowania przystanku z uwzględnieniem generowanych przez niego uciążliwości w zakresie hałasu i zanieczyszczenia środowiska spalinami.

 

/załącznik: pismo mieszkańców z 3 września 2013 roku/

 
Przystanek autobusowy przy Bieckiej
 

II

 

 Odpowiadając na złożoną przeze mnie interpelację dotyczącą utwardzenia parkingu przy wyciągach    w Małastowie poinformowano mnie, że zgodnie z przyjętą przez miasto zasadą modernizowane, remontowane i budowane będą jedynie obiekty położone na terenie administrowanym przez miasto. Nawiązując do przedstawionego w stanowiska informuję, że od 1995 roku w Małastowie Gorlice mają majątek w postaci: działek, na których zlokalizowano: 3 wyciągi narciarskie, dwie  trasy zjazdowe, instalację sztucznego śnieżenia i  sztucznego  oświetlenia  jednej z tras, drewniany  budynek  ze sterownią wyciągów, kasę biletową i małe zaplecze socjalne dla pracowników, metalowe garaże, w których magazynowany jest osprzęt potrzebny do funkcjonowania wyciągów, kontenery mające stanowić zaplecze socjalne i zaplecze do przeprowadzania zawodów. Na pobliskim potoku Małastówka jest ujęcie wody do sztucznego śnieżenia z pompą i szafą sterowniczą. Teren o którym mowa jest atrakcyjny ze względu na bezpośredni dostęp z drogi wojewódzkiej (3 zjazdy), jest uzbrojony, ma miejsce na rozbudowę parkingu i zaplecza hotelowo – gastronomicznego, ma też korzystne zapisy w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Majątek poza granicami administracyjnym miasta nie przestaje być majątkiem, i należy o niego dbać i w niego inwestować,    by był dochodowy. Na ten cel miały być przeznaczone pieniądze ze sprzedaży Magury Małastowskiej, zamiast tego podjęto decyzję o wydzierżawieniu terenu, odmówiono nawet sfinansowania utwardzenia parkingu, petycję w tej sprawie, podpisaną przez ponad dwieście osób zbyto milczeniem, odpowiedziano zainteresowanym dopiero po mojej interwencji w tej sprawie. Proszę  o informację, w co zainwestowano pieniądze ze sprzedaży ośrodka na Magurze, skoro nie przeznaczono ich na rozwój ośrodka w Małastowie jak zapowiadano?

 

W udzielonej mi na wspomnianą interpelację odpowiedzi Burmistrz powołał się też na uchwałę z 2011 roku, którą radni większością głosów wyrazili zgodę na wydzierżawienie miejskiego majątku w Małastowie. Byłam przeciwna przyjęciu uchwały  i swój sprzeciw podtrzymuję, tym bardziej, że dzierżawa wieczysta jest faktycznie ułomną formą własności, a Małastów, przy stosunkowo niedużych nakładach, może nie tylko służyć popularyzacji sportów zimowych wśród młodzieży i dzieci, co pomimo trudności jest realizowane przez kluby sportowe, ale może także przynosić konkretne dochody i być szczególną wizytówką Gorlic, które obecnie nie są ani miastem przemysłowym, ani turystycznym. Proszę również o informację, czy władze miejskie wyznaczą termin spotkania z osobami zainteresowanymi dalszym funkcjonowaniem ośrodka narciarskiego w Małastowie w zarządzie miasta, o co przedstawiciele klubów narciarskich wnioskowali na styczniowej Komisji Oświaty.

 
Burmistrz odpowiada na temat Magury i Małastowa
 
Burmistrz odpowiada na temat Magury i Małastowa
 

III

 

Proszę o aktualne informację na temat wyników toczącej się sporu sądowego między  Agencją Nieruchomości Rolnych i Miastem, a dotyczącego zapłaty za  zbyte przed ustawowym terminem działki w Małastowie.

 
Sądowy spór z Agencją Nieruchomości Rolnych
 

IV

 

Na jakim etapie realizacji jest inwestycja zainicjowana budżetem partycypacyjnym?

 
Realizacja budżetu obywatelskiego

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.