Co w Gorlicach da się jeszcze sprzedać?!

Na złożone podczas wrześniowej sesji zapytanie dotyczące nieprzystąpienia Gorlic do programu unijnego „Mój Rynek”, z którego na budowę, rozbudowę lub wyposażenie miejskich targowisk można było uzyskać nawet milion złotych, wśród przedstawionych przez Burmistrza argumentów przeciw znalazła się poniższa wypowiedź:

 

usytuowanie omawianego terenu  niemal w centrum miasta, w miejscu o dobrej dostępności komunikacyjnej oraz jego duża powierzchnia stanowią o jego niewątpliwej atrakcyjności inwestycyjnej

 

Pomimo potwierdzonej przez najwyższe gorlickie władze atrakcyjności ternu przy Ogrodowej, zdecydowano o oddaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej z przeznaczeniem terenu na parking i usługi komercyjne. Cena wywoławcza wraz z podatkiem VAT wynosiła 846 240, 00 zł brutto. W przetargu, jak podaje jeden z gorlickich portali, otrzymano 854.740,00 zł. Jeżeli wiadomość jest wiarygodna, to niewiele utargowano.  / Na stronie internetowej miasta brak informacji na temat wyniku przetargu/

 

W moim odczuciu przyjęcie tak niskiej oferty i dodatkowo rozłożenie spłaty na 40 lat jest bulwersujące, bez znaczenia dla miejskiego budżetu, a co za tym idzie interesu publicznego.

 

Na dobrą sprawę ten wyjątkowo atrakcyjny miejski teren można uznać za sprzedany. Kto bowiem za czterdzieści lat kupi grunt, na którym stoi cudza nieruchomość?

 

W przeprowadzonej transakcji nie widzę interesu Gorlic, dziwi mnie też towarzyszący temu przedsięwzięciu pośpiech. Nie rozumiem, dlaczego teraz akurat trzeba było jedną z najbardziej atrakcyjnych miejskich działek  sprzedać!

 

Przystąpienie do projektu „Mój Rynek” pozwoliłby Miastu nie tylko zachować prawo do decydowania o przeznaczeniu terenu przy Ogrodowej, ale i uzyskać nowoczesny obiekt handlowy, który przynosiłby Gorlicom dochód, a gorlickim handlowcom dałby nowocześnie wyposażone miejsca pracy. Domowe budżety wspomogliby też okoliczni rolnicy, ogrodnicy i działkowcy, którzy, zgodnie z założeniami unijnego projektu, mieliby możliwość handlu w takim obiekcie.

 

Skoro jednak z danej przez Unię okazji nie skorzystano, można było nadal pozostawić plac kierowcom jako parking i czekać na lepszą ofertę, niż ta zaakceptowana w przetargu.

 

Pośpiech nie jest wpisany w interes miasta i w związku z tym, zwróciłam się do Burmistrza o odpowiedź na następujące pytania:

 

W związku z informacją o zakończeniu procedury przetargowej dotyczącej wieczystego użytkowania na okres 40 lat należącej do miasta nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,45 ha przy ulicy Ogrodowej w Gorlicach proszę o następujące informacje:

 

  1. 1. Czy jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji  na działce przy ul. Ogrodowej (dawne targowisko)? Jeśli tak, wnoszę o doręczenie odpisu przedmiotowej decyzji. Ewentualnie o informację czy postępowanie w/w sprawie jest w toku i na jakim etapie.

 

  1. 2. Dlaczego wysokość budynków na wskazanej wyżej działce liczona ma być od niwelety ulicy Legionów zamiast Ogrodowej?

 

  1. 3. Kto, inwestor czy miasto będzie odpowiadać za koszty remontu dróg dojazdowych,w związku z niewątpliwym ich zniszczeniem przez ciężkie pojazdy w trakcie prac budowlanych.

 

  1. 4. Kto pokryje koszty ewentualnej modernizacji układu komunikacyjnego w tej części miasta w związku z charakterem inwestycji. Ma ona bowiem spełniać w pierwszej kolejności funkcję parkingową.

 

  1. 5. Czy uzyskana cena za oddanie w wieczyste użytkowanie nie jest działaniem na szkodę interesu miasta? Średni roczny przychód z tytułu oddania w wieczyste użytkowanie przedmiotowej nieruchomości w wyniesie bowiem początkowo ok. 4,75 zł/m2. Natomiast planowany przychód za teren obok zaraz po drugiej stronie rzeki (o takim samym przeznaczeniu) szacowany jest na 36 zł/m2.

 

W związku z powyższym proszę o przedstawienie uzasadnienia ekonomicznego podjętych działań.

 

UDZIELONĄ NA PYTANIA ODPOWIEDŹ OPUBLIKUJĘ ZARAZ PO JEJ OTRZYMANIU

 
 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.