INTERPELACJE – WRZESIEŃ 2013

 

PORZĄDEK SESJI RADY MIASTA GORLICE

 

 

 

Gorlice, 26.09.2013

Radna Miasta Gorlice
Alicja Nowak

 

INTERPELACJE

 

I

 

W Krynicy, Piwnicznej, Kraśniku, Tarnowie, Nowym Sączu i wielu innych miejscowościach w Polsce, dzięki środkom unijnym wyremontowano, bądź będą remontowane lub budowane targowiska miejskie, ponieważ władze samorządowe zabiegały o środki unijne, które można było uzyskać w latach 2007 – 2013 na realizację programu „Mój Rynek”. W Gorlicach, które idealnie wpisują się w kryteria unijnej oferty, rynek miejski zlikwidowano. 75% dofinansowania, a tyle można było otrzymać na modernizację, bądź budowę nowoczesnego placu targowego, pozwoliłoby na atrakcyjne zagospodarowanie terenu przy Ogrodowej lub w innym dogodnym miejscu, z zyskiem dla miejskiego budżetu, pożytkiem dla mieszkańców miasta i gminy. Uniknięto by również antagonizmów społecznych spowodowanych rozproszeniem miejsc targowych i ich usytuowaniem, co znalazło odzwierciedlenie w wydarzeniach i na ostatniej sesji, i w decyzji burmistrz dotyczącej grup byłych dzierżawców miejsc targowych przy Ogrodowej.

 

Proszę o informację i wyjaśnienie dlaczego władze miejskie nie podjęły starań o udział w unijnym projekcie. Oferta sięgała miliona złotych, a w obecnej kadencji powołano przecież, m.in. w celu pozyskiwania środków unijnych, Wydział Strategii, Promocji i Funduszy Zewnętrznych, który unijną ofertą „Mój Rynek” powinien był się zająć, a nie zrobiła w tej kwestii nic. Likwidacją targowiska miejskiego ciągle budzi emocje, bo skutkowała likwidacją miejsc pracy, bankructwami, i utratą zaufania do władz. Żyjących przez lata z handlu, pozostawiono samym sobie, wskazując im jedynie, jako miejsce docelowe, prywatny plac targowy.

 

UNIJNY PROGRAM „MÓJ RYNEK” MÓGŁ BYĆ REALIZOWANY W GORLICACH!!!

 

kliknji tutaj, zobacz, co straciliśmy

 

"Mój Rynek"

"Mój Rynek"


 
"Mój Rynek"

"Mój Rynek"


 

II

 

Proszę o informację jak rozliczana jest RTV Gorlice z realizacji programów, konkretnie relacji z sesji i części poświęconej interpelacjom. Zgodnie z zawartą w styczniu umową między reprezentującym miasto Burmistrzem i właścicielem RTV Gorlice, telewizja ma określony czas od nagrania materiału do czasu jego emisji. Zgodnie z zawartym porozumieniem przekroczenie określonego terminu, skutkuje karami finansowym, wprawdzie zamawiający zastrzegł sobie, że może od nich odstąpić, ale przypuszczam, że w uzasadnionych przypadkach. Punkt sesji interpelacje systematycznie emitowany jest po terminie, ostatnio było to dwa miesiące poślizgu. Ponadto zapytania radnych są streszczane, a odpowiedzi burmistrza rozbudowane i wzbogacane o dygresje nie wypowiadane na sesji, ani w odpowiedziach przekazywanych pisemnie.

 

Druga sprawa dotyczy sposobu relacjonowania sesji. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego telewizja pokazuje to, czego podczas obrad nie było. Przykładem może być przekaz z sierpniowych obrad. Wyemitowano relację burmistrza z podejmowanych między sesjami działań, które podczas posiedzenia nie były wyartykułowane, jedynie przekazane na piśmie. Taki sposób relacji przyjmuje formę promocji burmistrza, a to jest niedopuszczalna, bo telewizja opłacana jest z środków publicznych. Ponadto mieszkańców nie interesują spotkania i podejmowane działania, ale ich ostateczny efekt.

 

III

 

W maju ubiegłego roku interpelowałam o remont schodów przy ulicy Węgierskiej, prowadzących do gorlickiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Biura agencji zostały przeniesione, a schody nadal, grożą zdrowiu i życiu ewentualnych użytkowników.

 

 

 
 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.