Odwołać przewodniczącego Musiała – INTERPELACJE – MAJ

 
 

Gorlice, 23.05.2013 r.

 

Radna Miasta Gorlice
Alicja Nowak

 

INTERPELACJE – MAJ

 

I

 

Rodzice uczniów MZS nr 1 zwracają się do władz miejskich o przekazanie środków na zakup szafek do szatni szkolnych, by uniknąć incydentów z niszczeniem mienia i podnieść poziom bezpieczeństwa, wynikającego z właściwego korzystania z szatni.

 

 

II

 

Z odpowiedzi, jaką burmistrz był uprzejmy udzielić mi na interpelację dotyczącą poprawy warunków panujących na korytarzu w MZS nr 1 wynika, że nie zna Pan realiów dotyczących budowy i rozbudowy szkoły. Ponawiam więc zgłoszony w kwietniu wniosek o podjęcie działań zmierzających do poprawy warunków i podniesienie poziomu bezpieczeństwa na wspomnianych korytarzach, dokręcanie żarówek sytuacji nie poprawi. Zachęcam do zapoznania się ze stanem faktycznym.

 

 

 

III

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie w swojej opinii do sprawozdania z wykonania budżetu Gorlic za 2012 r., zwróciła uwagę na znaczny wzrost kwoty zadłużenia Miasta. Pomiędzy 2011 a 2012 zadłużenie, w stosunku do pozyskanych dochodów, wzrosło o prawie 1/3. Wzrost poziomu długu o ponad 30 % musi budzić obawy. Proszę o przedstawienie propozycji działań zaradczych w tej sprawie.

 

 

IV

 

W odpowiedzi na moją interpelację z 25 kwietnia 2013 r. (poz. V):

1. Burmistrz stwierdza między innymi „Na wniosek radnych wprowadza się nowe zadania, uszczuplając środki na realizację rozpoczętych”. Wnoszę o przedłożenie ile takich wniosków (tzw. pochodzących od radnych) było w roku 2012 oraz jakich sum wymagała ich realizacja.

2. Proszę również o informację, ile z przedłożonych przez Burmistrza inwestycji w 2012 roku nie zostało zakończonych w planowanym pierwotnie terminie i jaka jest ich wartość.

 

V

 

Przewodniczący Rady Miasta Gorlice pan Bogdan Musiał powołując się na „wielu rodziców uczniów klasy czwartej MZS nr 1”, zwrócił się do Wydziału Oświaty i Kultury z pismem, w którym zarzuca nauczycielce niewłaściwe zachowanie i wnioskuje o wyciągnięcie konsekwencji służbowych.

 

Zgodnie z zasadami rzetelnego sprawowania funkcji publicznej, ze zdarzenia nieudokumentowanego pismem powinna być sporządzona notatka. Pan Musiał takim dowodem nie potrafi się wylegitymować, a rodzice wskazanych uczniów zaprzeczają, że o interwencję prosili. Uważają natomiast, że radny Musiał wykorzystał ich i ich dzieci do rozgrywek personalnych, pod czym ja się również podpisuję. Oświadczam, że radny Musiał posłużył się nauczycielką Alicją Nowak, usiłując zniszczyć wizerunek publiczny radnej Alicji Nowak.

 

Swoje działania radny Musiał oparł na sprawdzonej zasadzie „Dajcie człowieka, paragraf się znajdzie”. Nie godzi się, żeby człowiek wykorzystujący dzieci do swoich nieetycznych celów, pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Gorlice. Nadużył zaufania społecznego tworząc fałszywe dowody oparte na nieistniejącym zgłoszeniu, ponadto wykorzystał w tym celu media, nie licząc się z konsekwencjami jakie dla uczniów i Szkoły będzie miało karykaturalne i wyolbrzymione przedstawienie szkolnego incydentu.

 

Wnioskuję o odwołanie radnego Musiała z funkcji przewodniczącego Rady Miasta Gorlice. Radni, którzy nie popierają zaprezentowanego przez pana Musiała postępowania, proszeni są o podpisanie projektu uchwały, który wraz z uzasadnieniem złożony został w Biurze Rady.

 

Projekt uchwały


 

Uzasadnienie

VI

 

W związku z tym, że radny Musiał publicznie w „Gazecie Gorlickiej” stwierdził, że dziennikarzowi „Gazety Krakowskiej” nie przekazał pisma ze skierowaną do Wydziału Oświaty skargą, proszę o wyjaśnienie, jak to się stało, że pismo przekazane drogą służbową, prędzej trafiło do dziennikarza, niż dyrektora szkoły? Jaką w tej sprawie rolę odegrali urzędnicy, w tym pełniący funkcję rzecznika burmistrza pan Jakub Krzyszycha, który w Urzędzie za kontakty z mediami odpowiada?

 

 

 

1 Comment

  1. Tomasz pisze:

    Pani Alicjo nic dodać, nic ująć. Radny Musiał chciał błysnać i błysnął … Miał swoje” 5 minut ” podczas których ” strzelił sobie przysłowiowego gola ” Cóż … Na własnej skórze doświadczy czym jest konsekwencja podjętych działań.
    P.S Pproszę sie nie przejmować tą nagonką i robić swoje, bo dzięki Pani ta „zepsuta” część naszych gorlickich polityków ma świadomość tego, że ktoś patrzy im na ręce … I choć wiatr Pani w oczy to szczerze wierze, że doprowadzi Pani do tego,że skończą się układy i układziki, a zasada ” ręka ręke myje ” na zawsze zniknie z politycznej sceny 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.