INTERPELACJE – KWIECIEŃ 2013

 

 
Radna Miasta Gorlice
Alicja Nowak

INTERPELACJE – KWIECIEŃ 2013 R

 

I

 

W związku z problemami w poruszaniu się, co jest przypadłością wielu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Sienkiewicza, zwracam się o remont chodnika od DPS do skrzyżowania z ul. Szpitalną. Stan chodnika nie pozwala osobom niepełnosprawnym ruchowo na bezpieczne korzystanie z ciągu pieszego, a przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim ulicą prowadzi do zagrożenia w ruchu drogowym, wynikające z takiego stanu rzeczy sytuacje grożące życiu i zdrowiu, miały już miejsce.

 

II

 

Jeszcze w poprzedniej kadencji interpelowałam w sprawie poprawy warunków w MZS nr 1. Problemem są praktycznie pozbawione światła dziennego i dostępu świeżego powietrza korytarze, stanowiące swego rodzaju tunele, kumulujące i potęgujące hałas, co negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa, kondycję psychiczną i fizyczną uczniów. Sztuczne światło i wysoki poziom hałasu, jak wykazały naukowe badania, niesie ze sobą skutki zdrowotne, zaburza koncentrację, przekłada się też na wyniki nauczania i kłopoty wychowawcze. Moja wcześniejsza interpelacja doprowadziła jedynie do tego, że zwiększono ilość żarówek i wstawiono dwoje drzwi z mlecznymi szybami. Na to, że kiedyś zatwierdzono taki fatalny projekt szkoły, nie mamy obecnie wpływu, jednak możemy i powinniśmy podjąć konkretne działania naprawcze i o ich zainicjowanie ponowie się zwracam.

 

III

 

Jak wynika z odpowiedzi Burmistrza udzielonej na ostatniej sesji radnej Migdar, są w Gorlicach obiekty i miejsca objęte zakazem filmowania i fotografowania. Proszę o ich listę, a także o regulamin sposobu kontaktowania się z mediami, obowiązujący pracowników jednostek podległych miastu.

 

 

IV

 

Jak wynika ze sprawozdania budżetowego za rok 2012, koszt termomodernizacji budynku komunalnego, jakim jest Gorlickie Centrum Kultury, wzrósł o 184 tys. złotych, ponieważ na etapie projektowania lub realizacji nie uwzględniono wymogów przeciwpożarowych. Zwracam się o wyjaśnienie jak doszło do takiej sytuacji i kto za taki stan rzeczy ponosi odpowiedzialność?

 

V

 

Analizując informacje burmistrza o stanie mienia komunalnego za rok 2012 zwróciłam uwagę na zapis, z którym całkowicie się zgadzam. Na stornie 24 napisano: „Bardzo duża ilość niezakończonych zadań wskazuje na potrzebę przeanalizowania gospodarki inwestycyjnej. Zadania powinny być terminowo realizowane i rozliczane, aby mogły przynieść korzyści ekonomiczne. Należy z ogromną starannością planować nowe zadania inwestycyjne, oraz analizować możliwości realizacji przedsięwzięcia przed wprowadzeniem go do budżetu”. Zastanawiające jest to, że to przecież Burmistrz przedkłada Radzie projekt budżetu i zmian do niego. Do kogo więc skierowane są wyżej zapisane w tekście postulaty i dlaczego w tej kadencji nie są realizowane? Mijanie się, tego co powinno być, z tym co mamy. Negatywną ilustracją realizacji prowadzonych zadań są: rewitalizacja starówki, remont lodowiska, hali sportowej, kolektory na basenie, czy wyżej wspomniana termomodernizację GCK, a także niektóre inwestycje drogowe. Proszę o odpowiedź na postawione pytania i wyjaśnienie istniejących sprzeczności.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.