INTERPELACJE – MARZEC

 

 

Gorlice, 21.03.2013 r.

 

Radna Miasta Gorlice
Alicja Nowak

 

INTERPELACJE – MARZEC

 

I

 

Na stronie internetowej miasta podano, że za niesolidne wykonanie rewitalizacji, na firmę Szarek nałożono karę w wysokości 317 tysięcy złotych. Proszę o informację jaką część wskazanej kary już wyegzekwowano i jakie podjęto działania zabezpieczające jej egzekucję? W jaki sposób miasto będzie realizować naprawę usterek, w przypadku ogłoszenia upadłości przez firmę Szarek?

 

 

II

 

Na grudniowym wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miasta Gorlice dyskutowano nad propozycją możliwości i sposobu przekazania na rzecz Prokuratury działki przy ulicy Korczaka przeznaczonej pod budownictwo komunalne. Decyzję co do działań umożliwiających zmianę dysponenta gruntu otrzymanego przez Gorlice od Skarbu Państwa Burmistrz scedował na Radę Miasta. Proszę o informację, czy w sprawie podjęto konkretne działania. Jeżeli tak, to jakie?.

 

 

III

 

Mam duże wątpliwość co do jakości wykonania i zastosowanych materiałów przy realizacji tak małej inwestycji, jaką było przejścia dla pieszych w okolicach sklepów Handlowiec, Biedronka, Galeria EP, o którego budowę zabiegałam przez kilka lat. Po oznakowaniu na jezdni nie ma śladu, co stanowi realne zagrożenie dla pieszych i kierowców. Oznakowanie pionowe w tak ruchliwym miejscu nie do końca spełnia swoją rolę. Zwracam się o jak najszybsze przywrócenie w tym miejscu właściwego i trwałego, gwarantującego właściwą widoczność, oznakowania jezdni.
 

Drugim newralgicznym miejscem jest przejście nad Ropą. Część przeznaczona dla pieszych nie jest oczyszczana ze śniegu i lodu, co przy tak wąskim chodniku powoduje zagrożenie dla pieszych, podobnie się ma z kładką dla pieszych, z tym, że ta jest trudna do przebrnięcia także w czasie opadów deszczu, tu przechodnie brodzą w kałużach. Proszę o podjęcie działań naprawczych.

 

 

 

IV

 

Nawiązując do mojej lutowej interpelacji dotyczącej nieprawidłowości przy realizacji zamówienia publicznego, jakim była montaż solarów na krytej pływalni, oraz do interpelacji radnych z Porozumienia Gorlickiego, proszę o informację, jak to jest, że przy realizacji miejskich inwestycji, w tym właśnie solarów, wady widoczne gołym okiem, są wykrywane dopiero w trakcie prac odbiorczych. Dlaczego wcześniej nie zauważono, że zamiast, 18 solarów, jak podano w zamówieniu publicznym, montuje się ich więcej, to jest 72 sztuki. W tym miejscu pojawiają się pytania, które dotyczą i innych miejskich inwestycji: Czym zajmuje się nadzór budowlany? Jakie koszty poniesiono na sfinansowanie nadzoru przy realizacji inwestycji na pływalni „Fala”? Czy rzeczywiście przy realizacji zamówienia publicznego jakim był montaż solarów, Miasto nie poniosło żadnych kosztów, nawet tych związanych z nadzorem? Czy i kiedy w trakcie trwania prac Urząd był informowany o możliwości zaistnienia nieprawidłowości?

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.