INTERPELACJE – STYCZEŃ 2010 R.

Gorlice, 21.01.2010

Alicja Nowak

Radna Miast Gorlice

 

INTERPELACJE I ZAPYTANIA

STYCZEŃ 2010

 

 

I

 

Zapytanie dotyczy funkcjonowania straży miejskiej w Gorlicach i etyki zawodowej zatrudnionych w straży ludzi.

Niedawno prasa rozpisywała się na temat strażnika miejskiego, który będąc świadkiem napaści na mieszkańca Gorlic, nie interweniował, a następnie złożył niezgodne z prawdą zeznania.

Niestety, spraw ta nie jest jedynym przypadkiem braku wiarygodności pracowników straży miejskiej. Wprawdzie złożyłam już do prokuratury zawiadomienie o popełnienie przestępstwa przez strażnika miejskiego, który potwierdzając nieprawdę doprowadził do umorzenia sprawy, a także przekazania mi przez Komendanta Straży Miejskiej niezgodnej z prawdą informacji. W tej sytuacji zwracam się do Pana Burmistrza, żeby wyjaśnił, dlaczego strażnik miejski potwierdził nieprawdę, jaki miał w tym interes lub kogo osłaniał. Proszę o wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec osób związanych ze sprawą i udzielenie mi pisemnej informacji, co do podjętych decyzji. Aby nie być gołosłowną załączam dokumentację potwierdzającą moje słowa:

(załączniki: notatka służbowa z 10.10.2009 z kontroli imprezy masowej Wielka Bitwa Gorlicka, podpisana przez inspektora Pawła Paszyńskiego,  Odpowiedź Komendanta Straży Miejskiej w Gorlicach Wojciecha z dnia 7.01.2010, Lista strażaków biorących udział w zabezpieczeniu imprezy masowej Wielka Bitwa Gorlicka w dniu 10.10.2010 sporządzona przez komendanta Stanisława Kozienia w dniu 7.01.2010)

 

 

III

 

Kolejna sprawa to ochrona lokalnego rynku. Przy zamówieniach poniżej 14 tysięcy euro Urząd Miasta Gorlice, kierując się intuicją, wysyła poroszenia do wybranych firm. Niepokój mój budzi fakt, że często są to firmy spoza Gorlic. Uważam, że zaproszenia do udziału w przetargach i zamówieniach publicznych w pierwszej kolejności powinny być kierowane do gorlickich przedsiębiorców, a dopiero w dalszej kolejności do firm z innych miejscowości. Musimy dbać o lokalny rynek pracy, a także o to, by wydatkowane na różne inwestycje pieniądze pozostały na miejscu.

Z informacji, jakie otrzymałam od jednego z kierowników, nie ma kryteriów, które określają podejmowane przez pojedynczych pracowników Urzędu wybory firm, do których zaproszenia się wysyła.

III

 

Na listopadowej sesji zwróciłam się z prośba o udzielenie pisemnej informacji na temat funkcjonowania biura prawnego oraz ponoszonych z tego tytułu kosztów. Pani mec. Gąsiorowska na grudniowej sesji zobowiązała się takie informacje przekazać nie tylko mnie, ale wszystkim radnym. Niestety, nie dotrzymała słowa. Kolejny raz proszę o odpowiedź na listopadową interpelację.

 

Tagged with:
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.