INTERPELACJE – PAŹDZIERNIK 2010 R.

Gorlice, 27.10.2010 r.

Radna Miasta Gorlice

Alicja Nowak

 

 

INTERPELACJE PAŹDZIERNIK 2010 R.

 

I

Jakie działania zamierza podjąć Miasto, by lokale przy Reymonta 1 spełniały standard przynajmniej lokali socjalnych.? Chodzi mi o zabezpieczenie budynku przed wilgocią i przemarzaniem ścian. Obiekt jest w znacznej części nieogrzewany, co wynika z jego konstrukcji, bowiem od początku, czyli od roku 1969 r., miał status budynku rotacyjnego i takim pozostał. Są rodziny, które mieszkają tam latami. Nie mogę zrozumieć, że zwyczajowo, niezgodnie z ustawą, zaczęto budynek traktować jako socjalny i nie chodzi tu tylko o brak łazienek, ciepłej wody, czy nawet ustawowo wymaganego jednego prysznica, ale o zamarzające zimą toalety i pleśniejące, zawilgocone ściany, co przekłada się na choroby płuc, które były przyczyną zgonów kilku już lokatorów, a trzech obecnych poważnie na płuca choruje. Co z lokatorami, którzy mieli wniosek na lokal socjalny, a w rzeczywistości zasiedleni zostali w lokalach tymczasowych?

 

Kolejna sprawa, to brak odpowiedzi na pisma składane do MZB, na które nadal brak odpowiedzi. Przykład: pismo pani Barbary Zych, która w połowie sierpnia zwracała się o zmianę lokalu, ponieważ zajmowany przez nią w budynku przy Reymonta 1 jest zagrzybiały i zawilgocony, a kobieta jest ciężko chora na płuca, podobnie jak trzech innych lokatorów tego budynku. Do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi.

II

Mieszkańcy ul. Krakowskiej i Zamkowej proszą o wyjaśnienie sytuacji związanej ze złożoną petycją dotyczącą budowy chodnika przy ulicy Krakowskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1469 r. Burmistrz Sterkowicz zareagował na pismo mieszkańców, którzy w obawie o bezpieczeństwo dzieci, zaapelowali do władz miasta o budowę chodnika, i zwrócił się w tej sprawie do starosty Wędrychowicza (pismo z 27.04.2009 r.). Pismem z dnia 16.11.2009 roku mieszkańcy zostali poinformowani, że Zarząd Powiatu zabezpieczył pieniądze na inwestycję. Powiat zlecił opracowanie dokumentacji technicznej wraz z odwodnieniem oraz odnowę nawierzchni. Pismem z dnia 15.10.2010 roku Starosta poinformował zainteresowanych, że Urząd Miasta nie wyraził zgody na włączenie kanalizacji deszczowej do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej przy skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ulicą Lipową wstrzymując tym samym realizację tak ważnego dla mieszkańców zadania .W związku z tym pytają, dlaczego władze miejskie odmówiły współpracy z powiatem, chociaż wcześniej deklarowały pomoc?

III

  W związku z tym, że nie wprowadzono zmian do uchwały nr 495/LII/2006 pt. „Budowa budynku socjalnego przy ulicy Korczak w Gorlicach” z  z dnia 21 września 2006 r., proszę o informację jaki jest obecnie status bloku przy Korczaka, czy nadal podtrzymywana jest decyzja o sprzedaży mieszkań socjalnych, bo w świetle niezmienionej uchwały tak je należy traktować, w drodze przetargu nieograniczonego, czy są inne pomysły, na ich zagospodarowanie?

 

IV

Na jakim etapie są obecnie rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawie nałożonego na Gorlice obowiązku zapłacenia Agencji 540 tysięcy złotych, co stanowi aktualną wartość zbytych przed ustawowym terminem działek w Małastowie, które Gmina Miejska Gorlice otrzymała od Agencji Nieruchomości Rolnych w 2001 roku, z przeznaczeniem na rozwój sportów zimowych, a które wbrew ustawie z 1991 r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zbyła przed ustawowym terminem?

Jeżeli Agencja Nieruchomości Rolnych nie odstąpiła od swoich roszczeń, proszę o podanie źródła sfinansowania tego zobowiązania?

Tagged with:
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.