INTERPELACJE – CZERWIEC 2010 R.

Gorlice, 24.06.2010

Radna Miasta Gorlice

Alicja Nowak

INTERPELACJE – CZERWIEC

I

 

IZ dokumentów kontroli przeprowadzonej przez Agencja Nieruchomości Rolnej w kwietniu 2009 roku wynika, że Miasto musi zapłacić Agencji ponad pół miliona złotych za zbycie przed ustawowym terminem darowanych w 2000 roku Gorlicom nieruchomości  w Małastowie.

W odpowiedzi na moją pisemną interpelację w tej sprawie pan burmistrza zapewnia, że podejmowane działania były zgodne z literą prawa, tym samym potwierdza, że znał przepisy ustawy z 19 października 1991 roku na mocy której Agencja Nieruchomości Rolnych darowała Gorlicom 27 hektarów w Małastowie. Znał zatem ustawowy zapis mówiący, że jeżeli obdarowany zbędzie prawa do darowizny, zobowiązany będzie do zapłacenia Agencji aktualnej wartości zbytych nieruchomości

Odnoszę wrażenie, że sprawa ma drugie dno, a pół miliona, które musimy zapłacić Agencji stanowi wierzchołek góry lodowej. Podejrzenia swoje opieram na analiza udzielonej mi przez burmistrza odpowiedzi i dokumentacji pokontrolnej sporządzonej przez  przedstawicieli Agencji Nieruchomości Rolnych w dniu 3 kwietnia 2009 roku.

Działki, o których mowa, to tereny rekreacyjno – sportowe z dolnymi stacjami wyciągów narciarskich, trasami zjazdowymi, bukaciarnią, która ma pozwolenie na przystosowanie do celów gastronomiczno – hotelarskich. Zbyte przez  Miasto nieruchomości, to tereny bardzo atrakcyjne, które Miasto w 2007 roku darowało gminie Sękowa. Mowa tu o działkach 347/2, 347/1, 102/2, 355/2. Kolejne działki będące częścią tras zjazdowych w 2008 roku oddano Lasom Państwowym w zamian za ziemię w Kobylance, na której zrobiono drogę Sosnową Boczną, przy której swój dom ma obecny burmistrz i jeżeli mam dobre informacje również radny poprzedniej kadencji i ta właśnie sytuacja każe się zastanowić nad prawną  stroną dokonanej  zamiany i znaleźć odpowiedź, czyj interes tak naprawdę został zaspokojony. Cała sprawa może mieć jeszcze szerszy wymiar.

Mam podejrzenie, że zbycie terenów, o których mówię, wiąże się nie tylko z konieczność zapłaty ponad pół miliona złotych Agencji, ale ma także związek ze sprzedażą Magury Małastowskiej. Możliwe, że zbycie tak atrakcyjnych terenów, przeznaczonych pod działalność sportowo – rekreacyjną i rehabilitacyjną wraz z usługami towarzyszącymi było powodem rozwiązania spółki Gorlice – Sękowa i w ostateczności sprzedania prywatnemu inwestorowi ośrodka sportowego, który był dochodowym majątkiem miasta. Kiedy Gorlice pozbawiono praw do darowanych w 2000 roku terenów, przestały być atrakcyjnym partnerem nie tylko dla gminy Sękowa, ale i dla innych potencjalnych inwestorów. Co więcej, informacja o konieczności zapłacenia Agencji Nieruchomości Rolnej ponad pół miliona, za zbycie darowanych nieruchomości utrzymywana była w tajemnicy od roku. Dlaczego?

Dlaczego znając zapisy ustawy zignorowano je? Dlaczego teraz my, mieszkańcy mamy płacić ponad pół miliona między innymi za to, że jedną z darowanych działek zamieniono na działkę, którą przeznaczono na zbudowanie drogi Sosnowa Boczna? Na jakiej podstawie podarowano gminie Sękowa nieruchomość, która była darowizną dla Gorlic? Dlaczego przy udzielaniu Panu absolutorium rada miasta nie miała wiedzy, że swoją decyzją naraził pan kasę miejską na tak znaczący wydatek? Dlaczego w uchwale z sierpnia 2006 roku nie podano radnym informacji na temat stanu prawnego ziemi, którą przekazano Lasom Państwowym w zamian za ziemię w Kobylance?  To są tylko niektóre pytania, na które chciałabym uzyskać odpowiedź,  Tak jak zapowiadałam na poprzedniej sesji, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożyłam w Prokuraturze w Gorlicach.

 

 

 

II

 

 

W związku z informacją, że zamiana ziemi z Lasami Państwowymi była inicjatywą Rady Miast Gorlice kadencji 2002-2006, a i w tej kadencji z inicjatywy radnych w budżecie na ten rok znalazła się ulica Jagodowa, dla jasności sytuacji, chciałabym uzyskać informację na temat znaczenia strategicznego Jagodowej dla miasta, i czynników, który spowodował, że stała się jednym z priorytetowych zadań, wyprzedzając w terminach realizacji drogi, o których budowę mieszkańcy upominają się od lat, zawiązując przy tym komitety i współfinansując ich budowę.

 

 

III

 

 

W odpowiedzi na moją wypowiedź, w której zarzuciłam Panu Burmistrzowi, że wprowadza oszczędności w oświacie tworząc ponad trzydziestoosobowe klasy, otrzymałam informację na temat ilości pieniędzy wyłożonych w remonty i ocieplanie budynków szkolnych. Jeszcze raz powiem – oświata to przede wszystkim dzieci, co  potwierdza przykład budynku po Szkoły Podstawowej nr 2, z którego wyprowadzono uczniów, a zamieniono w niszczejący powoli obiekt miejski. Gdyby wcześniej nie było tam szkoły, możliwe, że dzisiaj byłby ruiną. Jeszcze raz zwracam się do burmistrza, żeby zrezygnował z polityki prowadzącej do oszczędzania kosztem uczniów. Odpowiadanie rodzicom, że im większa klasa, tym lepsze wyniki nauczania podrywa autorytet sprawowanego urzędu.

 

Tagged with:
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.