INTERPELACJE – LISTOPAD 2009 R.

Gorlice, 26.11.2009

Alicja Nowak

Radna Miasta Gorlice

 

INTERPELACJE

I

 

Proszę o informację jaka jest suma kosztów poniesionych przez Miasto wskutek nietrafionych decyzje, w tym personalnych, które pociągnęły za sobą koszty związane z opłatami sądowymi, karami finansowymi i narastającymi od nich odsetkami?

Ile kosztuje roczne utrzymanie biura prawnego w Urzędzie i dlaczego jednostki budżetowe podległe miastu muszą kupować usługi kancelarii prawniczych zamiast korzystać z usług zatrudnionego w Urzędzie prawnika.

II

Na spotkaniu z przedstawicielami GDDKiA, które odbyło się na początku roku, rozpatrywany był mój wniosek, złożony na grudniowej sesji, a dotyczący przejścia dla pieszych w okolicach sklepów Biedronka i Handlowiec. Jak wynika z protokołu na spotkaniu 5.02.2009 przedstawiciele GDDKiA potwierdzili zasadność lokalizacji przejścia na wysokości ulicy Żeromskiego. Zgodnie z ustaleniami i zapisano w protokole: „Dla skrzyżowania ulicy Kościuszki i Żeromskiego będzie opracowany projekt stałej organizacji ruchu, który powinien zawierać zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych. Zarówno wykonanie projektu jak i i jego realizacja leży po stronie Urzędu Miejskiego w Gorlicach.”

Pomimo ustaleń na lutowym spotkaniu, powtarzanych przeze mnie interpelacji w tej sprawie, przejścia nie zrobiono, chociaż jest ono w tym miejscu potrzebne ze względów bezpieczeństwa związanego z nasileniem ruchu pieszego w tym miejscu i upominają się o nie mieszkańcy.

O wykonanie przejścia kolejny raz interpeluję.

III

Budynki komunalne są majątkiem miasta i za ich stan odpowiada Burmistrz. Brak remontów jest jednocześnie przyzwoleniem na systematyczne pogarszanie się tego majątku. Pytam, czy jest opracowany plan koniecznych remontów dotyczących miejskiego majątku, jak przebiega jego realizacja i jaką pozycję w kolejce do remontów zajmują drzwi do budynku przy ulicy Chopina?

IV

Mieszkańcy proszą, by czytelny, tzn. z podaniem nazw ulic i numerów działek,  plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice oraz zmiany, które są w nim wprowadzane był wywieszane w miejscu ogólnodostępnym tak, aby mogli się z nimi zapoznać gorliczanie, którzy z różnych powodów nie korzystają z informacji podawanych drogą elektronicz

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.