Czy ustawa antykorupcyjna zmieni samorządowe konstelacje

 

Interpelacje

Interpelacje


 

Na grudniowej sesji Rady Miasta Gorlice radni nie zgodzili się z wynikami półrocznej pracy prawników z Biura Prawa i Nadzoru przy Wojewodzie Małopolskim, którzy, w oparciu o dokumenty, jednoznacznie stwierdzili, że radna Mariola Migdar pełniąc jednocześnie funkcję prezesa spółdzielni mieszkaniowej, której członkiem jest gmina miejska Gorlice, i radnej miejskiej, złamała artykuł 24 f. ustawy o samorządzie gminnym, zwanej antykorupcyjną. Stanowisko i argumentację zawartą w skierowanym do Rady Miasta Gorlice piśmie Wojewody z wezwaniem do wygaszenia mandatu radnej Migdar potwierdzili również prawnicy reprezentujący redakcję „Wspólnoty”, cieszącego się autorytetem pisma poświęconego problemom z jakimi borykają się samorządy w całej Polsce. Gorliccy radni zdecydowali jednak, że nikt im nie będzie mówił, jakie podejmować decyzje. Większością głosów odmówili kompetencji prawnikom Wojewody i „Wspólnoty”. Trudno to zrozumieć, ważne że głosowali zgodnie z sumieniem – jak twierdzili niektórzy. Sprawa wyglądałaby jednak gorzej, gdyby okazało się, że decyzja podyktowana była własnym interesem.

 

Radny to osoba zaufania publicznego i jego działalność powinna budzić zaufanie u wyborców, których reprezentuje. Dlatego konieczne stało się ustanowienie prawa, uniemożliwiającego wykorzystywanie funkcji radnego dla osiągania przez niego nielegalnych korzyści majątkowych lub osobistych, i na takie właśnie zapisy prawne powołali się zajmujący stanowisko w sprawie mandatu radnej Migdar prawnicy.
 

I w piśmie od Wojewody, i w opinii przesłanej przez radcę prawnego „Wspólnoty” wskazywano na zapisy Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, które zakazują łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej. Powołano się także na art.24f. ustawy o samorządzie gminnym mówiący, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Sam fakt wykorzystywania mienia komunalnego jest wystarczającą przesłanką do wygaśnięcia mandatu radnego.
 

W związku z powyższym zasadna stała się interpelacja dotycząca sytuacji prawnej radnego Wrońskiego i burmistrza Kochana, którzy od ponad dziesięciu lat pełnią znaczącą rolę w Gorlickim Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości. Radny Wroński jest członkiem uprawnionym do reprezentacji Gorlickiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości (KRS: 0000032318). W analogicznej sytuacji do lipca 2011 r. znajdował się pan Witold Kochan, to jest przez okres ośmiu miesięcy pełnienia funkcji burmistrza. Stowarzyszenie dotowane jest z miejskiego budżetu i ma swoją siedzibę w budynku komunalnym – GCK przy ul. Michalusa 4.

 

KRS

KRS


 

Mam nadzieję, że obaj panowie na najbliższej sesji wyjaśnią radnym i społeczności gorlickiej jak zapisy ustawy antykorupcyjnej mają się do ich działalności w w/w Stowarzyszeniu. Liczę, że docenią również fakt, iż otrzymując możliwość wypowiedzenia się w kwestii łączenia funkcji samorządowych z działalnością w Stowarzyszeniu, nie tylko zamykną usta plotkarzom, ale udokumentują przejrzystość swoich działań.

 
 
 WARTO PRZECZYTAĆ:
 
 
Wyrok WSA w Łodzi z 29 sierpnia 2012 r.
 
Radnu nie może
 

 

1 Comment

  1. Wiesław pisze:

    ręka rękę myje i nieprędko doczekamy się uczciwości w Gorlicach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.