INTERPELACJE – GRUDZIEŃ 2012 R.

 

Gorlice, 28 grudnia 2012 r.

 

Radna Miasta Gorlice
Alicja Nowak

 

 

INTERPELACJE

 

I

 

Realizacja zamówienia publicznego dotyczącego kolektorów słonecznych na pływalni „Fala” nie zgadza się przedmiotem zamówienia, a także z dodatkowymi wyjaśnieniami udzielonymi przez zamawiającego, co może znaczyć, że osoby, które miały interes w uzyskaniu zamówienia poniosły szkodę, a to z kolei może przełożyć się na konsekwencje prawne i finansowe dla Miasta. Kolektorów miało być 18 jest 72.

 

• Jakie wszczęto procedury, by sprawę tego zamówienia publicznego wyjaśnić?
 
• Jakie z tego tytułu konsekwencje prawne i finansowe będą dla Zamawiającego, reprezentowanego przez burmistrza?
 
• Kto w mieście personalnie odpowiada za właściwe redagowanie zamówień publicznych oraz ich zgodną z zamówieniem i terminami realizację, czy za błędy poniesie odpowiedzialność personalną?
 
• Kto w Urzędzie Miasta personalnie odpowiada za redagowanie zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówień?
 
• Kto nadzoruje realizację zamówienia i jego zgodność z warunkami, w szczególności termin realizacji?
 
• Proszę o wskazanie osoby odpowiedzialnej w tym konkretnym przypadku oraz czy ponosi ona odpowiedzialność personalną za zlecone jej zadanie?
 
• Kiedy kolektory zaczną spełniać określoną w zamówieniu publicznym funkcję?

 

II

 

Odpowiedź na listopadową interpelację dotyczącą ilości pozyskanych przez Wydział Strategii, Promocji i Funduszy Zewnętrznych środków na promocję i finansowanie miejskich inwestycji to lista działań i planów w większości niezrealizowanych, do tego niebędącyh wynikiem prac w/w Wydziału. Gdybym miała poważnie potraktować to, co mi przekazano w odpowiedzi, to musiałabym poprosić o przedstawienie sposobu zagospodarowania pozyskanych milionów. Ponownie proszę o zwięzłą, merytoryczną odpowiedź na temat ilości pozyskanych w 2012 roku funduszy i zainicjowanych z sukcesem inwestycji. Proszę także o szczegółową listę wydatków na finansowane i dofinansowywane różnego rodzaju imprez oraz innych wydatków związanych z promocyjną działalnością, z listą materiałów promocyjnych włącznie. W udzielonej odpowiedzi szczególnie podkreślono udział Gorlic w targach w Budapeszcie, organizowanych i w całości finansowanych przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, którego główny celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy transgranicznej. Przypisanie Wydziałowi Promocji z tego tytułu zasług wydaje się nie na miejscu, niedobrze też świadczy o rzetelności udzielanych odpowiedzi na interpelacje.

 

 

 

 

 

III

 

Proszę o oficjalną odpowiedź, z jakich źródeł pokryta zostanie nałożona przez Sąd Administracyjny na Radę Miasta kilkutysięczna kara grzywny za nieprzestrzeganie prawa?

 

Kara nałożona na Radę Miasta Gorlice

Kara nałożona na Radę Miasta Gorlice


 

IV

 

Na podstawie jakich przepisów Przewodniczący Rady Miasta uzurpuje sobie prawo do decydowania o tym, kiedy i które pisma adresowane do Rady Miasta Gorlice mogą być radnym udostępniane? W szczególności podstawy prawnej władczych, nadzorczych działań Przewodniczącego nad pracą Biura Rady. Proszę o wyjaśnienie odmowy wglądu do pisma z biura prawnego wojewody, którego adresatem była Rada Miasta. Pismo do Urzędu wpłynęło 10 grudnia, do Biura Rady 12 grudnia. Z treścią pisma mogłam zapoznać się dopiero17 grudnia, kiedy taką dyspozycję wydał przewodniczący Musiał.

 

 

Dla przypomnienia pismo potwierdzające odmowę udostępnienia pisma Wojewody

 

 

V

 

Radny Wroński jest członkiem uprawnionym do reprezentacji Gorlickiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości (KRS: 0000032318). W analogicznej sytuacji do lipca 2011 r. znajdował się pan Witold Kochan, to jest przez okres ośmiu miesięcy pełnienia funkcji burmistrza. Stowarzyszenie dotowane jest z miejskiego budżetu i ma swoją siedzibę w budynku komunalnym – GCK przy ul. Michalusa 4. Zwracam się o udzielenie wyjaśnienia, jak sytuacja obu panów ma się do zapisów art. 24 f. ustawy samorządzie gminnym, który jest przepisem antykorupcyjnym.

 

 

WYJAŚNIENIENIA I ŻĄDANIA BURMISTRZA ODNOŚNIE INTERPELACJI

 

List odebrany 17.01.2013

List odebrany 17.01.2013


 
List z 17.01.2013

List z 17.01.2013


 

RADNY WROŃSKI WYJAŚNIENIENIA

 
Krzysztof Wroński odpowiada
 

 

PREZES STOWARZYSZENIA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYJAŚNIA

 
Uzupełnienie do wypowiedzi Wrońskiego
 
Uzupełnienie wypowiedzi Wrońskiego
 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.