INTERPELACJE – PAŹDZIERNIK

Radna Miasta Gorlice

Alicja Nowak

 
 

INTERPELACJE PAŹDZIERNIK 2012

 

I

 

Odpowiedzi na interpelację często odbiegają znacznie od zadanego pytania. Tak jest też w przypadku interpelacji zgłoszonej przez mnie na wrześniowej sesji. Odpowiedź, że informację dostałam w czerwcu, a w sprawie nic się nie zmieniło, nie jest satysfakcjonująca. Ciążące na mieście zobowiązanie finansowe za zbycie przed ustawowym terminem działek w Małastowie obciążone jest rosnącymi codziennie o kilkaset złotych odsetkami, czyli suma obciążająca miejski budżet systematycznie rośnie. Wniosek jest jednoznaczny – udzielona na moje zapytanie odpowiedź nie jest prawdziwa. Ponownie pytam o sumę ciążącego na mieście zobowiązaniu wobec Agencji Nieruchomości Rolnych liczoną wraz z odsetkami na koniec września br. Proszę również o informację na temat działań, które podjęto w celu rozwiązania tej dyskredytującej lokalne władze sprawy.

 
 

Gorlice, 25.10.2012 r.

 

II

 

Nawiązując do wniosku mieszkańców dotyczącego przesunięcia w optymalne i bezpieczne miejsce przejścia dla pieszych w okolicy centrum handlowego na Zawodziu, proszę o informację dotyczącą decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Krakowie w tej sprawie, bowiem ostateczna odpowiedź nie dotarła ani do mnie, ani podpisanych pod wnioskiem zainteresowanych.

 

 

III

 

Na wrześniowej sesji poruszyłam sprawę, nałożenia w sierpniu przez Sąd Administracyjny w Krakowie grzywny na Radę Miasta Gorlice za złamanie prawa. Jak stwierdzono w uzasadnieniu, celem kary miało być zmotywowanie Rady, do rozpoznawania spraw administracyjnych bez nieuzasadnionej zwłoki i wykonywania ustawowych obowiązków oraz zniechęcenie organu administracyjnego do łamania prawa. Z przykrością informuję, że na Radę we wrześniu ponownie nałożono karę grzywny, co daje jednoznaczną informację zwrotną, że organ nadal nie wypełnia należycie obowiązków do których ustawowo jest zobligowany. Przykładem może być bezczynność w działaniach związanych z ważnością bądź nieważnością mandatu radnej Migdar. W tej sprawie też zlekceważono wszelkie procedury i terminy. Przewodniczący nie podjął zdecydowanych, zgodnych z przepisami działań, co znajduje potwierdzenie w nagranych wypowiedziach z sesji i dokumentacji. Wnoszę o zwołanie nadzwyczajnej sesji, na której przyczyny nałożenia na Radę Miasta Gorlice grzywien za łamanie procedur będą wyjaśnione, wskazane zostaną również źródła z których pokryte zostaną kary, a informacja dotyczące tematu zostanę podana do wiadomości publicznej.

 

 

IV

 

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców i instytucji w sprawie wdrażania nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnym:

 

  1.  1. Proszę o informację ile nieruchomości na terenie Miasta Gorlice, na których wytwarzane są odpady komunalne zadeklarowało gromadzenie odpadów w sposób selektywny.
  2.  

  3.  2. W związku z licznymi skargami na zbyt małą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, w szczególności segregowanych, zielonych itd. – wnoszę o rozważanie możliwości podziału miasta na sektory zbiórki odpadów.

 

Tagged with:
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.