INTERPELACJE – CZERWIEC

 Radna Miasta Gorlice
Alicja Nowak

 

INTERPELACJE – CZERWIEC

 

I

 

Mieszkańcy skarżą się, że nie otrzymują odpowiedzi na kierowane do Urzędu pisma. Stawiane zarzuty nie są bezpodstawne. Osobiście od kilku miesięcy czekam na odpowiedź z Komisji Budownictwa i Inwestycji w sprawie przejścia dla pieszych w okolicach sklepów Handlowiec, Biedronka, Galeria EP oraz z Komisji Rozwoju i Promocji Miasta w sprawie targowiska miejskiego. Od listopada 2011 roku na odpowiedź od pana Burmistrza w sprawie płac czekają Związkowcy z OSiR. Nieudzielanie odpowiedzi na kierowane do Urzędu pisma jest dość częstą praktyką, o czym przekonałam się zasiadając w Komisji Rewizyjnej, zwłaszcza w okresie, gdy w Urzędzie spodziewano się kontroli zewnętrznej, co uaktywniła nie tylko urzędników, ale i niektórych radnych. W imieniu mieszkańców i swoim apeluję, aby sytuacja ta uległa zmianie i odpowiedzi na pisma były udzielane zgodnie z ustawowo przyjętymi terminami i procedurami.

 

II

 

Mieszkańcy Osiedla Pod Lodownią za moim pośrednictwem kolejny raz zwracają się do Burmistrza i Rady Miasta Gorlic o wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w okolicach sklepów Biedronka, Handlowiec, Galeria EP. Zespół sklepów stanowi centrum handlowe, z którego oferty korzysta wielu mieszkańców. Wnioskującym zależy, by przejście było dogodne dla osób wchodzących na osiedle od strony Broniewskiego i Żeromskiego. Załączam pismo w tej sprawie podpisane przez kilkudziesięciu zainteresowanych.

 

III

 

Panie Burmistrzu, w odpowiedzi na złożony przeze mnie wniosek o skierowanie z powództwa cywilnego pozwu przeciwko osobom, które naraziły miasto na straty finansowe poprzez niedopełnienie obowiązku poinformowania radnych o konsekwencjach zbycia darowanych Gorlicom gruntów w Małastowie, w TV wystąpieniu stwierdził Pan, że to radni miejscy podjęli decyzję, za które obecnie właściciel, czyli Agencja Nieruchomości Rolnych, żąda ponad pół miliona złotych plus około 200 złotych odsetek dziennie. Zwracam się do Pana o sprostowanie. Stanowisko Prokuratury jest jednoznaczne – burmistrz Sterkowicz działał na szkodę interesu publicznego nie informując radnych o konsekwencjach zbycia działek w Małastowie, więc w tym przypadku nie można mówić o winie radnych.

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV

 

Mieszkańcy gorlickich osiedli zwracają się o wskazanie podstawy prawnej, w oparciu o którą wprowadzono zmiany w statutach poszczególnych osiedli. Według zainteresowanych są one niekonstytucyjne – narusza art. 31 ust. 3 Konstytucji, ponadto dyskryminują przedstawicieli określonych grup zawodowych. Akty prawne, na które powołano się we wstępie przedstawionego na sesji w dniu 31 maja projektu uchwały nr 256/XX/2012 nie potwierdzają, ani nie przewidują ujętych w projekcie uchwały niekonstytucyjnych zapisów (§ 7) dyskryminujących pracowników jednostek organizacyjnych miasta, którzy są mieszkańcami poszczególnych osiedli i zarazem ich gospodarzami. Proszą również o wyjaśnienie intencji wprowadzonych uchwałą zmian.

 

 V

 

W czasie Dni Gorlic miałam okazję zobaczyć, że będący w konflikcie z prawem, podający się za dziennikarza Jarosław R. dysponował (zarządzał) kluczem do pomieszczenia w Urzędzie – tu: wejście do pomieszczeń prowadzących na wieżę ratuszową. Kto odpowiada za klucze do w/w wnętrza? Czy udostępnianie kluczy do pomieszczeń Urzędu Miasta Gorlice osobom postronnym, w tym przypadku Jarosławowi R. skazanemu prawomocnymi wyrokami sądowymi za oszustwa jest stosowaną w Urzędzie praktyką?

 

Z przykrością stwierdzam, że udzielono na interpelacje odpowiedź jest jedynie manipulacją słowną, która nie daje odpowiedzi na postawione pytanie, o czym świadczy poniższy tekst.

 

 

 

Gorlice, 28.06.2012

 
 
 

___________________

 

Gorlice, dnia 25 czerwca 2012 r.

 Radna Miasta Gorlice
Alicja Nowak

 

Rada Miasta Gorlice

 

W piśmie z dnia 12 czerwca 2012 r. skierowanym do mnie, Pani Mariola Migdar oświadczyła, iż Gmina Miasto Gorlice jest członkiem (od 1993 r.) Spółdzielni, którą zarządza. Z treści pisma wynika, że radni nie mogą być członkami władz zarządzających przedsiębiorców z udziałem gminnych osób prawnych. Gminnymi osobami prawnym są: gmina jako taka, oraz jednostki organizacyjne gminy posiadające osobowość prawną, takie jak spółki kapitałowe, spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje itp. założone przez gminę. Na równi z gminnymi osobami prawnymi potraktowano przedsiębiorców (podmioty gospodarcze), w których gminne osoby prawne uczestniczą. Chodzi tutaj w szczególności o spółdzielnie oraz fundacje i stowarzyszenia założone przez gminne osoby prawne lub których członkami są takie osoby. Niniejszy dokument podpisany jest przez Prezes Zarządu mgr. Mariolę Migdar (załącznik nr 1). W związku z powyższym zachodzi podejrzenie naruszenia przez Panią Mariolę Migdar jako radną Miasta Gorlice, postanowień art. 24f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Na podstawie art. 190 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. Z 1998 r. Nr 95, poz. 602 z późn. zm) w związku art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) – wnoszę o umożliwienie złożenia wyjaśnień przez zainteresowaną.

 

___________________
Radna Miasta Gorlice
Alicja Nowak

 
 

Załączniki:1. Kserokopia pisma z dnia 12 czerwca 2012 r. Zarządu Spółdzielni Pod Lodownią,

 

 
 
 
 
 
 

 

3 komentarze

 1. […]   Więcej informacji na ten temat: INTERPELACJE – CZERWIEC   « Gorlice jak kawałek […]

 2. ree pisze:

  hm… czytam te „wypociny” i tak się zastanawiam po co Pani pisze te wszystkie artykuły? Bo nie po to by pomóż ludziom, bo z tego co wiem a WIEM Pani jeszcze nikomu nie pomogła:( Rozbudza Pani złudą nadzieję i jeszcze publicznie czerpie z tego kolejne punkty „wyborcze” bo o to chodzi by z ramienia tej niby prawicy znaleźć ciepłą posadę na „Wiejskiej” ale to już osądzą wyborcy. Ja tylko widzę,że chętnie robi Pani zakupy w Nowym Sączu zamiast promować Nasz gorlicki rynek. I jak Pani już będzie w Sejmie (czego Pani nie życzę) to od Jasła po Ptaszkową można zaorać i zasiać pszenicę np.

  Pozdrawiam:)

 3. anowak pisze:

  Z grzeczności odpowiem, piszę, bo lubię i umiem. Czy komuś pomogłam, czy też nie, to już inna sprawa. Możliwe że pewne informacje „ree” powinien/powinna zweryfikować. Jeżeli chodzi o zakupy w Nowym Sączu to i owszem robię je, ale też w Tarnowie, Krakowie, Gdańsku – tam gdzie mają dobry towar i w dobrej cennie. Żywność głównie kupuję w Gorlicach – mam świadków 🙂
  Co do Wiejskiej, to wiele osób mówi mi, żebym nie odchodziła na Wiejską, bo kto będzie pomagał ludziom w Gorlicach, ale co to”złorzeczenie” ma wspólnego z sianiem i oraniem? – Nie zrozumiałam myśli, proszę o rozwinięcie i sprecyzowanie wypowiedzi. Przy okazji dziękuję za okazaną wiarę w mój przyszły sukces wyborczy – wszak wiara czyni cuda – dziękuję. Pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.