INTERPELACJE – MAJ

Radna Miasta Gorlice

Alicja Nowak

INTERPELACJEMAJ

 

I

 

Mieszkańcy Sokoła zwracają się z prośbą o wykonanie przejścia dla pieszych w okolicy przystanku autobusowego przy ulicy Dukielskiej. Wzmożony ruch samochodowy związany między innymi z otwarciem nowej placówki handlowej, brak bezpiecznego oznakowanego przejścia stanowi poważne zagrożenie dla pieszych użytkowników dróg, szczególnie wysiadających z autobusu pasażerów, w tym korzystających z przewozów dzieci.

 

 

II

 

W związku z bardzo złym stanem schodów przy ul. Węgierskiej 48, prowadzących do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwracam się o podjęcie działań zmierzających do ich zabezpieczenia, bądź zobligowanie do tego właściciela. Stan schodów zagraża zdrowiu i życiu użytkowników.

 

 

 

IV

Użytkownicy parkingów, podobnie jak i przystanków autobusowych, skarżą się na panujący w tych miejscach nieporządek. Zwracam się o zobowiązanie osób odpowiedzialnych za ich stan do rzetelnego wywiązywanie się z obowiązku i sprzątania miejsc, za których użytkowanie pobierają opłaty.

 


 

V

 

Nawiązując do udzielonej przez Radę Miasta na kwietniowej sesji zgody na sprzedaż działek w Małastowie, a z uzyskanej sumy zapłacenie Agencji Nieruchomości Rolnych ponad pół miliona za ich niezgodne z prawem zbycie, mam następujące zapytania i wnioski:

 

1. Czy władze miejski zwrócą się do gminy Sękowa o zwrot sumy, którą Gorlice muszą zapłacić Agencji za podarowany Sękowej grunt?

 

2. Na ostatniej sesji, podczas dyskusji poprzedzającej głosowanie uchwały dotyczącej udzielenia przez Radę zgody na sprzedaż działek w Małastowie, przewodniczący Musiał powiedział, że Miasto nie miało na Magurze nic, oprócz urządzeń, które odsprzedano za milion sto pięćdziesiąt tys. ( na marginesie dodam, że kupującym był niedoszły kandydat na wspólnika, czyli gminie Sękowa). W związku z tym proszę o wyjaśnienie, jak się ma do tej wypowiedzi, podpisana przez Przewodniczącego uchwała nr 516/LIV/ z 19 października 2006 roku, którą Miasto Gorlice wnosiło do mającej powstać spółki „Magurskie Centrum Narciarsko – Rekreacyjne” środków trwałych o wartości rynkowej 2.290,462 złotych oraz wkładu pieniężnego w postaci działek w Małastowie i na Magurze Małastowskiej o wartości rynkowej 2.337,345 złotych. Wkład miasta do spółki wynosił prawie pięć milionów, co dawało 80% udziałów, a Sękowa miała udziałów jedynie 20%. Jak to się stało, że w zaledwie w kilka miesięcy z czegoś zrobiło się „NIC”?

 

3. Prokuratura z powodu upłynięcia karalności czynu umorzyła postępowanie dotyczące niedopełnienia obowiązków przez byłego burmistrza Kazimierza Sterkowicza i narażenia miasta na szkodę w postaci konieczności zwrotu Agencji Nieruchomości Rolnych aktualnej wartości działek, z których jedną podarowano Sękowej, drugą zamieniono, by wybudować drogę prowadzącą do domu byłego burmistrza. Wnioskuję, żeby miasto wystąpiło z roszczeniem cywilnym o zwrot równowartości kwoty żądanej przez Agencję przeciwko osobom odpowiedzialnym za podjęcie uchwał, zezwalających na rozporządzenie w sposób bezprawny mieniem gminy Gorlice.

 
 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.