INTERPELACJE – MARZEC 2012

Gorlice, 29.03.2012 r.

 Radna Miasta Gorlice
Alicja Nowak

 

INTERPELACJE – MARZEC

 

I

 

Od kilku lat lokal komunalny przy ul. Mickiewicza 14/16 wydzierżawiony bez przetargu i na preferencyjnych warunkach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności artystycznej przez firmę Art – Galeria Wystawy Artystyczne & Impresariat Artystyczny Przedsiębiorstwo Budownictwa i Eksploatacji Adamski Zbigniew nie funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem, chociaż na przestrzeni lat w różny sposób najemcy byli sponsorowani przez miejskie władze. Umowa najmu obowiązuje do 2013 roku, nie mniej już teraz są chętni do przejęcia lokalu w celu prowadzenia działalności artystycznej z pożytkiem dla środowisk twórczych i promocji Gorlic.

 

• Czy można wypowiedzieć wcześniej umowę najmu w związku ze tym, że przez lata „Art. – Galeria” nie działała zgodnie z przeznaczeniem?

 

• Żeby uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji klauzulami o jakiej treści Miasto ma zamiar uzupełniać podobne umowy?

 

• Jak się ma wysokość czynszu za w/w lokal w stosunku do najmu tego typu pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą?

 

 

II

 

Panie Burmistrzu, nawiązując do Pana przedwyborczych deklaracji na temat pełnego wykorzystanie aktywności obywatelskiej dotyczącej realizacji oddolnych wartościowych pomysłów, w tym gwarantujących cykliczność imprez kulturalnych, zwracam się do Pana w dwóch sprawach:

 

1.

 

Pierwsza dotyczy dofinansowanie festiwalu muzyki elektronicznej „Ambient 2012”, który od ponad 10 lat finansowany jest z budżetu GCK, oczywiście przy współudziale Miasta, jednak ze względu na jego prestiżowy, a zarazem niekomercyjny i międzynarodowy charakter wymaga dodatkowych nakładów, by w całości zrealizować planowany program, co bez wątpienia przełoży się na promocję Gorlic nie tylko na terenie Polski, ale i poza jej granicami. „Ambient” to jedyny tego typu festiwal w Europie i to stanowi jego ogromny atut.

2.

Druga sprawa dotyczy pomieszczenia do prowadzenia działalności artystycznej przez Gorlickie Towarzystwo Fotograficzne, które w przyszłym roku będzie obchodziło swoje 50 – lecie. Przez lata działalności Towarzystwo chlubnie zapisało się na kartach historii miasta, utrwalając jego historię   i teraźniejszość, a następnie prezentując ją na licznych wystawach i w wydawnictwa, chociażby w albumie „Piękna Ziemia Gorlicka”. Artyści potrzebują pomieszczenia, które umożliwiłoby prowadzenie statutowej działalności, polegającej na promowaniu regionu, współpracy w tej dziedzinie z władzami i działalności edukacyjnej skierowanej przede wszystkim do młodzieży. Fotograficy wskazują dwa lokale, które spełniałyby warunki potrzebne do realizacji postawionych celów – jeden to lokal przy Mickiewicza 14/16, obecna siedziba Art – Galerii. Innym lokal, to któreś z pomieszczeń w budynku po Szkole Podstawowej nr 2. Będą wdzięczni za mecenat miasta w kwestii lokalowej. Propozycję konkretnej współpracy z miejskimi władzami przedstawia w oddzielnym piśmie.

Odpowiedź odnośnie punktu 1. Interpelacji:

 

 

Brak nadal odpowiedzi odnośnie punktu 2. Interpelacji

 

III

 

 

Pracownicy MZK uważają, że po stronie przyczyny, które doprowadziły do złej kondycji firmy leży między innymi brak koordynacji rozkładów jazdy autobusów z zapotrzebowaniem na tego typu usługi. Jak sięgnę pamięcią MZK zawsze były problemy. Firma przewozowa zarabiała jedynie wtedy, gdy autobusy nie wyjeżdżały z bazy – tak było. Rada głosowała za dotowaniem spółki, by ratować etaty i przewozy. Niestety, wygląda na to, że złe gospodarowanie doprowadziło do tego, że jedni tracą pracę, a inni nie mają jak się przemieszczać – coś jest nie tak! Proszę o informację czy podjęto jakieś działania odnośnie nowej siatki połączeń. W szczególności czy przeanalizowano faktyczne zapotrzebowanie na poszczególne trasy autobusowe w obrębie miasta i ich prognozowane obciążenie?

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

IV

 

Na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, które miało miejsce na Komendzie Policji w Gorlicach dowiedziałam się, że w miejskie władze planują stworzenie strefy kibica „Euro 2012”. Proszę o informacje o podjętych działaniach i planowanych kosztach całego przedsięwzięcia, a także proszę o kopię wniosku wymaganego art.68.j. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz kopię zezwolenia na organizację tego typu imprezy udzielaną przez UEFA.

 
 

 

V

 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym rola przewodniczącego rady ogranicza się jedynie do prowadzenia posiedzenia. Ustawa nie przewiduje innych przywilejów, także dla przewodniczących poszczególnych komisji (art.19.2.), których powołanie, poza komisją rewizyjną, nie jest obowiązkowe (art. 21.1.) Z w/w ustawy wynika, że rada miasta działa w sposób demokratyczny i żaden radny nie pełni roli wiodącej. Radna Bubak tak jednak nie uważa. Sama zdecydowało o tym, że posiedzenie Komisji Spraw Społecznych odbędzie się na komendzie policji, co uderzyło w ideę samorządności i suwerenności Rady. Tego typu decyzja powinna być podjęta nie przez pojedynczą radną, czy nawet komisję, ale przez Radę Miasta Gorlice. Przewodnicząca naruszyła artykuł 11b.1. ustawy, dotyczący jawności działania organów gminy poprzez ograniczenie dostępu mieszkańców do prac komisji. W związku z powyższym zgłaszam wniosek o odwołanie radnej Bubak z funkcji przewodniczącej.

 

VI

Nawiązując do udzielonej mi odpowiedzi na temat realizacji przez jednostki miejskie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Z 1997 r. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) proszę o uzupełnienie o informacje dotyczących samego Urzędu Miasta Gorlice. Czy był zobowiązany do wpłaty na PFRON za rok 2011 w związku z niespełnieniem ustawowego wymogu, jeżeli tak, to w jakiej kwocie?

 

 

 

 

VII

 

Czytając niektóre odpowiedzi na zgłaszane przeze mnie interpelacje odnoszę wrażenie, że niektórzy biorą udział w konkursie na udzielanie bezsensownych odpowiedzi, których głównym celem jest ogólna dezinformacja. W tej dziedzinie wyróżnia się Kierownik Wydziału Strategii, Promocji i Funduszy Zewnętrznych, z którym, jak wynika z przesłanej mi odpowiedzi, przeprowadził Pan rozmowę dyscyplinującą – polecając, by udzielając radnym odpowiedzi na interpelację posługiwał się jedynie faktami i argumentami o charakterze merytorycznym, poświadczonymi odpowiednią i weryfikowalną dokumentacją. Wygląda na to, że pan Jakub Diduch nie zna zasad jakie na pracowników samorządowych nakłada Ustawa i Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miasta Gorlice z marca 2007 roku, skoro musi go Pan uczyć podstaw. Proszę o informację na temat kompetencji kierownika, które zadecydowały, że otrzymał eksponowane stanowisko, fakt, że nie było innych kandydatów, w tym przypadku nie jest dobrym argumentem.

 
 

 

2 komentarze

 1. ONI pisze:

  pan adamski uciekl na ukraine bo w ostatnich kilku latach narobil sobie dlugu na prawie milion nawet komornik nie moze go znalezc

  • Andrzej pisze:

   Witam.
   Dodam , że Pan Adamski Zbigniew jest oszustem i złodziejem , wspólnie z Panem Ostrowskim Grzegorzem – z Wojnicza ul. Zamoście 27 , wyłudzili ode mnie wieleset tys PLN oraz zawłaszczyli maszyny budowlane , które ” rozpłynęły się ” na Ukrainie .. Jak na ironie losu w porozumieniu ze sobą tak pokierowali sprawą , że ” utytłali ” mnie w proceder i zostałem ukarany .. Sprawę prowadził prokurator prokuratury Okręgowej w Tarnowie – Sokorski . Nie dość , że zostałem zrujnowany to i ukarany ZA NIEWINNOŚĆ .. Życzę panu prok. Sokorskiemu szybkiego stanu spoczynku ,i proszę nie pytać co sądzę o takich jak pan ..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.