INTERPELACJE – STYCZEŃ

Alicja Nowak

 

INTERPELACJE STYCZEŃ

 

 
 

I

 
 

W związku z kierowanymi do radnych skargami i krytycznymi uwagami dotyczącymi pracy policji, radni zabiegali o udział dzielnicowych w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, która przejęła kompetencje wcześniej funkcjonującej Komisji Bezpieczeństwa. Do spotkania doszło dopiero po kolejnej interpelacji. 17 listopada radni spotkali się z rzecznikiem prasowym gorlickiej policji panem Szczepankiem. Zaskakujące były podjęte po spotkaniu przez Komendanta Powiatowej Policji w Gorlicach działania tj. pismo skierowane do przewodniczącej Bubak, w którym napisał, że radni załatwiali na Komisji prywatne sprawy, i zapowiedział podjęcie dalszych kroków, przy czym nie przytoczył faktów, ani nie precyzował kroków, które ma zamiar podjąć. Uważam, że Komendant Gawlik powinien sformułować zarzuty i podjąć zgodne z prawem działania, jeżeli ma ku temu podstawy, lub przeprosić za użyte w piśmie sugestie i sformułowania o znaczeniu pejoratywnym. Radni z mocy Ustawy o samorządzie gminnym i zgodnie ze składanym ślubowaniem zobowiązani są reprezentować mieszkańców i w ich imieniu występować. Próby wywierania  nacisku celem odstąpienia radnych od działań w sprawie przez przedstawiciela służby mundurowej zobligowanego do przestrzegania prawa i porządku publicznego jest w tym przypadku niedopuszczalna. Intencją radnych było spotkanie i dyskusja z dzielnicowymi o problemach bezpieczeństwa i porządku w mieście. Jeśli Pan Komendant nie życzy sobie bezpośrednich kontaktów swoich podwładnych z radnymi, niech się wypowie. Dlatego też wnoszę o wezwanie Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach M. Gawlika do zajęcia jednoznacznego stanowiska dotyczącego współpracy Policji – szczególnie dzielnicowych, jako najlepiej zorientowanych w problemach bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście – z Radą Miasta.


 
 

II

 
 

 Proszę o informację na temat podstawy prawnej i warunków na jakich budżet miasta zostanie zasilony środkami zewnętrznymi przeznaczonymi na budowę dróg i infrastruktury w Strefie Ekonomicznej. W szczególność proszę o informacje jakie warunki muszą być spełnione, aby w/w środki zewnętrzne miały charakter bezzwrotny oraz czy w przedmiotowej sprawie dokonano  oceny wykonalności inwestycji. Niepokojące są bowiem docierające do mnie informacje, że w razie niewypełnienia warunków całą kilkumilionową kwotę Gorlice będą musiały zwrócić. Mając na uwadze dobro finansów miasta wnoszę również o sporządzenie i przedłożenie opinii prawnej w zakresie braku przeszkód formalnych, pomiędzy charakterem prawnym przedmiotowej inwestycji a wymogami pomocy publicznej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPINIA PRAWNA

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III

 
 
 
Proszę o informację:

  1. Czy wspólnoty mieszkaniowe które do końca ubiegłego roku administrowane były przez M.Z.B. zostały definitywnie rozliczone z tytułu funduszy remontowych? Ewentualnie czy istnieją jeszcze jakieś nierozliczone sporne sprawy.
  2. Jaką ostatecznie kwotę udało się zabezpieczyć – zgodnie z ubiegłorocznym zapewnieniem Pana Burmistrza – na remonty budynków komunalnych?  W szczególności proszę o informację jak powyższa kwota szacunkowo ma się do potrzeb.

 

IV

 

Na czym polegała promocja miasta realizowana wspólnie z promocja restauracji Ratuszowej  i jakie są zakładane jej efekty?  W jakich ogólnopolskich mediach dzięki wizycie pani Gessler były promowane Gorlice? Ile wyniósł wkład finansowy miasta w realizację imprezy oraz wkład niematerialny np. zamknięcie tego dnia Domu Polsko – Słowackiego i udostępnieniem jego pomieszczeń dla potrzeb organizatorów spotkania.?

 

 

Sprostowanie kłamstwa

V

 

Proszę o wykaz płatnych imprez rekreacyjno – sportowych oraz kulturalnych, których organizatorem były w roku 2011 miejskie instytucje, co jest udokumentowane fakturami.?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.