Głos w sprawie targowiska miejskiego

Gorlice, 12.01.2012 r.

Radna Miasta Gorlice
Alicja Nowak

DO KOMISJI ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA

 

W maju 2011 roku złożyłam interpelację w sprawie realizacji przez Miasto Gorlice art.7.1 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., dotyczącego tworzenia i organizowania targowisk. Interpelacja skutkowała dotrzymaniem przez Burmistrza wcześniej podjętych uchwał i umów, nie zainteresowała jednak radnych, by podjęli zgodne z ustawą działania zmierzające do zapewnienia miejsca, w którym handlujący przy ulicy Sportowej i Ogrodowej mogliby kontynuować swoją działalność, a co za tym idzie zachować miejsca pracy. Nieprzemyślane decyzje,  brak konsekwencji w ich podejmowaniu wywołały chaos w funkcjonowania targowisk na terenie miasta, a także brak  stabilizacji zawodowej grupy ludzi zajmującej się tego typu handlem. Negatywnie odbiły się również na wizerunku miasta.

 

WNIOSEK

 

Nawiązując do zmiany wprowadzonej na sesji 30 grudnia 2011 r.  z inicjatywy Komisji Rozwoju i Promocji Miasta, a dotyczącej dopuszczenia handlu odzieżą na tzw. rynku maślanym, którą to decyzję radni uzasadniali dobrem handlujących tam osób, zgodnie z konstytucyjnym prawem równości wnioskuję o podjęcie działań zmierzających do uporządkowania handlu na gorlickich targowiskach i zgodnie z zapisami w/w Ustawy wyznaczenie miejsca na targowisko gminne, w którym miejscowi i przyjezdni handlowcy mogliby prowadzić działalność zgodnie z prawem, co pozwoliłoby na zachowanie stanowisk pracy oraz wypracowania pozycji Gorlic jako partnera współpracującego z sąsiednimi gminami. Działalność gospodarcza polegająca na handlu prowadzonym na targowisku jest określona w przepisach prawa. Tworzenie przepisów ograniczających swobodę działalności gospodarczej, za czym nie przemawiałby ważny interes publiczny, jest niezgodne z art. 20 i art. 22 Konstytucji. Gmina obowiązana jest to czynić zgodnie z zasadą demokratycznego państwa prawnego. Działa więc w ramach ustaw i ma obowiązek przestrzegania prawa (art. 3 ust. 1 Konstytucji RP). Zapewnienia porządku publicznego leży w gestii władz lokalnych i ma być rozwiązywane na tym szczeblu. Tak jest np. w wypadku decydowania o lokalizacji działalności handlowej oraz zapewnieniu odpowiedniego zaplecza sanitarnego.

Z wyrazami szacunku

Radna Alicja Nowak

Załącznik:
Interpelacja z dnia 26.05.2011r.

Tagged with:
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.