INTERPELACJE GRUDZIEŃ

Gorlice, 29.12.2011 r.

Radna Miasta Gorlice

Alicja Nowak

INTERPELACJE GRUDZIEŃ

 

I

 

Od 1 stycznia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r., Nr 132, poz 622 z późn. zm.). Proszę o informację jak wygląda wdrażania znowelizowanych przepisów – w szczególności:

1. Czy konieczne będą zmiany – na przykład tworzenie dodatkowych punktów – w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych celem osiągnięcia wymagane poziomu recyklingu?

2. Czy i w jakim zakresie planuje się zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego?

Proszę również o informacje dotyczące:

1. wartości bazowej masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 1995 r.?,

2. prognozę dotyczącą realności osiągnięcia wymaganej przepisami redukcji w/w odpadów w pierwszym okresie tj. do 16 lipca 2013  r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

 

Mieszkańcy bloku komunalnego przy ul. Korczaka skarżą się, że od chwili zasiedlenia do tej pory nie otrzymali faktur za ogrzewanie, za które płacą ryczałtem. Nie jest tajemnicą, że przy odbiorze budynku nie odczytano liczników zużycia ciepła. Lokatorzy obawiają się, że to oni będą ponosić z tego tytułu dodatkowe koszty, podobnie jak to miało miejsce z rozliczeniem ciepłej wody, gdy ze względu na źle funkcjonujące zegary rozliczono ich od osoby, pomimo tego, że przez ponad rok mieli przeświadczenie, że będą rozliczani zgodnie ze wskazaniami licznika i w związku z tym nie podjęli odpowiednich kroków, chociażby zgłoszenia osób zameldowanych, a czasowo mieszkających w innych miastach. Proszę o wyjaśnienie sytuacji i uzasadnienie tak dużej zwłoki w rozliczaniu mediów.

III

 

Proszę o uzasadnienie decyzji budowy bloku socjalnego przy ul. Chopina skoro wcześniej duże pieniądze zainwestowano w projekt osiedla pod nazwą Korczak II. Tylko prace ziemne, w tym przypadku, czterokrotnie przekroczyły planowane wcześniej wydatki. Nie mogę zrozumieć dlaczego w tak trudnej sytuacji budżetowej planuje się inwestycję budowlaną w nowym miejscu, skoro istnieją gotowe plany.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV

 

Radni i burmistrz z wielką troską podchodzą do wyboru priorytetowych zadań w nowym budżecie. Jednak pomimo corocznych dyskusji i targów można wykazać spore pieniędze, która w trakcie realizacji kolejnych budżetów są marnowana z różnych przyczyn.

W tej sytuacji nie mogę zrozumieć oszczędności, które są skutkiem nierealizowania od 2009 r. przejście dla pieszych w okolicach sklepów Biedronka, Galeria EP, Handlowiec chociaż już wcześniej na piśmie zadeklarowano jego budowę i z tego tytułu poniesiono pewne koszty. Przejście we wskazanym miejscu jest  niezbędne. Wiele osób łamie przepisy skracając sobie drogę do domu, co ma uzasadnienie psychologiczne. Przedstawiciele GDDiA w 2009 roku uznali moje argumenty i wyrazili zgodę na przesunięcie wcześniej zrobionego przejścia w okolicach ul. Broniewskiego, które nie jest w tym miejscu konieczne. Przekraczając jezdnie w tym miejscu nie łamie się przepisów, chociaż niewątpliwe zagrożenie po przekroczeniu jezdni stanowi nieoznakowany wjazd i wyjazd ze stacji paliw, stanowiący część ciągu pieszego (chodnika) – należałoby je oznakować pasami.

W bieżącym roku Burmistrz decyzję o budowie przejścia w okolicach w/w centrum handlowego przerzucił na Radnych, którzy jednak za sprawą przewodniczącego komisji infrastruktury z danego przywileju nie skorzystali– tym samym pokazując przysłowiową „figę” mnie i mieszkańcom, w których imieniu od lat występuję. Proszę o wyjaśnienie:

1. Dlaczego w ramach oszczędności przejścia nie wykonano, gdy budowano ul. Żeromskiego – zgoda GDDiA była?

2. Dlaczego tematu nie poruszono na posiedzeniu Komisji infrastruktury?

 

 

 

NA SESJI W DNIU 26.01.2011 R. ZOSTAŁAM POINFORMOWANA, ŻE

RADNI Z KOMISJI INFRASTRUKTURY NIE WIDZĄ POTRZEBY UMIEJSCOWIENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W OKOLICACH SKLEPÓW HANDLOWIEC, BIEDRONKA I GALERIA EP

W skład Komisji Infrastruktury i Inwestycji wchodzą:

Przewodniczący Komisji: Eugeniusz Liana

Wiceprzewodniczący:  Halina Marszałek

 Członkowie: Joanna Bubak,  Henryk Plato, Kazimierz Sterkowicz,

Jadwiga Wojtowicz, Ryszard Ludwin, Mariola Migdar, Bogdan Musiał

Bliższe informacje opublikuję, po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.