KADENCJA 2018 – 2023

INTERPELACJE – GRUDZIEŃ 2018   Alicja Nowak   I   Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust 2, art. 4) zadaniem własnym gminy jest opieka nad zwierzętami. Gminny program opieki obejmuje:   1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;   2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w […]

 więcej>>

8 grudnia 2018 by anowak