NA UKŁADY NIE MA RADY, CZYLI INAUGURACYJNE POSIEDZENIE RADY MIASTA

   Nowym przewodniczącym Rady Miasta Gorlice został Krzysztof Wroński (16 głosów za). Wiceprzewodniczące to Jolanta Dobek (19 głosów za)  i Mariola Migdar (12 głosów za)     Tak jak można było przewidzieć, „nieodżałowanego” przewodniczącego Rady Miasta Gorlice Bogdana Musiała zastąpił na tym stanowisku znany ze swojej elokwencji  radny Krzysztof Wroński, co potwierdziło starą prawdę, że […]

 więcej>>

28 listopada 2014 by anowak

NASZ KANDYDAT W TVP KRAKÓW

   Przedwyborcze tête à tête z TVP Kraków     Jako była już kandydatka na burmistrza z dużą ciekawością oczekiwałam debaty moich konkurentów w wyborczych zmaganiach, którą prezentować miała  TV Kraków. Zaczęło się. Pierwszym gość to ubiegający się o reelekcję burmistrz Zakopanego. Miejsce jego  kontrkandydata pozostało puste. Ze słów prowadzącej wynikło, że nie podjął rzuconej […]

 więcej>>

22 listopada 2014 by anowak

WYAUTOWANI WYBORCY

  Konsytuacja RP w art.  62. Jasno i wyraźnie mówi, komu przysługuje czynne prawo wyborcze. Zgodnie z ustawowym zapisem każdy obywatel naszego kraju, który ukończył 18 lat, nie został pozbawiony praw publicznych, czy ubezwłasnowolniony, ma prawo do udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów oraz swoich przedstawicieli do organów samorządowych.     […]

 więcej>>

16 listopada 2014 by anowak