INTERPELACJE – WRZESIEŃ 2014 R.

  Gorlice, 25.09.2014 Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak   INTERPELACJE WRZESIEŃ 2014   I   Zwracam się o informację na temat aktualnej sytuacji cmentarza wojennego przy ulicy Wincentego Pola,   na którym spoczywają żołnierze i partyzanci polegli podczas II wojnie światowej.  Dostęp do żołnierskich kwater jest uniemożliwiony, ponieważ dopuszczono do przejęcia tego terenu  przez rafinerię „Glimar”. […]

 więcej>>

25 września 2014 by anowak

GRA MIEJSKA TESTEM NA GORLICKIE BARIERY

  W sobotnie przedpołudnie gorlicki rynek stał się swego rodzaju poligonem, na którym osoby pełnosprawne mogły doświadczyć, jak w naszym mieście – w tym przypadku w jego centrum  – czują się osoby zmuszone przez los do poruszania się za pomocą wózków inwalidzkich. A nie było łatwo.     Z wypowiedzi tych, którzy w tej konkurencji, […]

 więcej>>

21 września 2014 by anowak

CZARNA OWCA WSTRZYMAŁA SIĘ OD GŁOSU

  Radny Krzysztof Wroński pozostaje z mandatem. Radni nie zastosowali się do wezwania wojewody Jerzego Millera.     5 września gorliccy radni kolejny raz mieli możliwość skonfrontowania siły swojego głosu z głosem Wojewody. I, tak jak to miało miejsce w przypadku głosowania nad wygaszeniem mandatu radnej Marioli Migdar, wygrała lokalna demokracja. Z woli większości radny […]

 więcej>>

7 września 2014 by anowak

Aneks – 5. września głosowanie nad wygaszeniem mandatu radnego Wrońskiego

  „Są trzy prawdy: świento prawda, tys prawda i gówno prawda” /Józef Tischner: „Historia filozofii po góralsku”/     W dniu dzisiejszym tj. 5 września 2014 roku Rada Miasta będzie głosowała nad wygaszeniem mandatu radnego Krzysztofa Wrońskiego, który, jak stwierdził Wojewoda Małopolski Jerzy Miller złamał zapisy ustawy zwanej antykorupcyjną i jego mandat powinien być wygaszony […]

 więcej>>

5 września 2014 by anowak

INTERPELACJE – SIERPIEŃ 2014

i  Gorlice, 28.08.2014 r.   INTERPELACJE, SIERPIEŃ 2014     I   Grupa mieszkańców Sokoła, która nie dysponuje własnym środkiem komunikacji, a z przyczyn zdrowotnych lub z racji wieku ma ograniczenia ruchowe, wnosi o przywrócenie w soboty i dni świąteczne miejskiej komunikacji. Zainteresowani podkreślają, że brak transportu publicznego powoduje, że od blisko dwóch lat w […]

 więcej>>

4 września 2014 by anowak

MANDAT RADNEGO WROŃSKIEGO DO WYGASZENIA, JEST UZASADNIENIE WOJEWODY

  Art. 24 f. ustawy o samorządzie gminnym 1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.   Z pisma Wojewody:   „Pan Krzysztof Wroński […]

 więcej>>

1 września 2014 by anowak