Grilowanie radnego Mroza

    „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”     Na styczniowej sesji Rady Miasta Gorlice grupa czternastu radnych przygotowała niespodziankę radnemu Mrozowi. Nie zdradzając swoich zamiarów, tuż przed rozpoczęciem posiedzenia, zgłosili pod głosowanie utajnioną wcześniej uchwałę. Grupa inicjatywna nie czuła się w obowiązku o swoim przedsięwzięciu […]

 więcej>>

26 stycznia 2013 by anowak

INTERPELACJE – STYCZEŃ 2013 R.

  INTERPELACJE – STYCZEŃ 2013 R.   I   Na podstawie kilku orzeczeń Sądu Administracyjnego w Krakowie, Rada Miasta Gorlice ukarana została grzywnami za naruszenie przepisów prawa. W związku z tym zaistniała niejasność co do źródła ich pokrycia.    1. Odpowiadając na grudniową interpelację dotyczącą źródeł finansowania grzywien nałożonych przez Naczelny Sąd Administracyjny na Radę […]

 więcej>>

24 stycznia 2013 by anowak

Samorządowy stosik dla myślących inaczej

    Pokora to cecha ludzi świadomych swoich małości, co nie znaczy ludzi słabych. Tylko wielcy tego świata z godnością przyjmowali i przyjmują słowa krytyki, traktując je jako inspirację do przemyśleń, samodoskonalenia, a co za tym idzie reformowania siebie i otoczenia, w którym przyszło im żyć i o którego losach decydują. Słowa krytyki odbierane jak […]

 więcej>>

23 stycznia 2013 by anowak

Burmistrz wyjaśnia, żąda, zapowiada

    W dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych do moich drzwi zadzwonił listonosz, tym razem nie dzwonił dwa razy, nie musiał, byłam w domu i osobiście odebrałam adresowany do mnie list polecony. Przyznam, zostałam zaskoczona i to nie tylko osobą nadawcy, którym okazał się burmistrz Kochan, ale faktem, że pierwszy raz odpowiedź na interpelację przesłano […]

 więcej>>

17 stycznia 2013 by anowak

Czy ustawa antykorupcyjna zmieni samorządowe konstelacje

    Na grudniowej sesji Rady Miasta Gorlice radni nie zgodzili się z wynikami półrocznej pracy prawników z Biura Prawa i Nadzoru przy Wojewodzie Małopolskim, którzy, w oparciu o dokumenty, jednoznacznie stwierdzili, że radna Mariola Migdar pełniąc jednocześnie funkcję prezesa spółdzielni mieszkaniowej, której członkiem jest gmina miejska Gorlice, i radnej miejskiej, złamała artykuł 24 f. […]

 więcej>>

17 stycznia 2013 by anowak

Oceń burmistrza swego, a także radnego – wynik sondy

    Portal Nasze Miasto Gorlice przeprowadził sondę, której celem była ocena pracy samorządowców i burmistrza. Oto jej wyniki:         OCENA PRACY BURMISTRZA KOCHANA     Kolejna sonda, tym razem poświęcona zimowym porządkom w mieście. I kolejny negatywny wynik:    

 więcej>>

13 stycznia 2013 by anowak