INTERPELACJE – LISTOPAD 2012 R.

nbsp; Gorlice, 29.11.2012 r.   Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak    INTERPELACJE – LISTOPAD   I Decyzją burmistrza zlikwidowano Wydział Promocji Miasta a powołano Wydział Strategii, Promocji i Funduszy Zewnętrznych. Do zadań Wydziału należy między innymi realizacja zadań z zakresu pozyskiwania i wykorzystania środków pochodzących z pomocy zagranicznej w tym z Unii Europejskiej, pozyskiwanie środków […]

 więcej>>

2 grudnia 2012 by anowak