Miałeś chamie złoty róg ….ostał ci się jeno…dług

  O miejskim majątku na Magurze Małastowskiej większość już zapomniała, jak również o spółce, do której przystąpić miały Gorlice, a w ostateczności przystąpiła Sękowa.   Od kwietnia 2009 roku ciąży na Gorlicach obowiązek zwrócenia Agencji Nieruchomości Rolnych równowartości zbytych przed ustawowym terminem działek w Małastowie, a jest to kwota niebagatelna, bo wynosi około 540 tysięcy złotych. […]

 więcej>>

27 sierpnia 2011 by anowak