Oświaty jeśli ci żal, Premierze odwołaj Hall

  Według Słownika Pedagogicznego W. Okonia oświata jest to ogół odpowiednio powiązanych ze sobą placówek i instytucji (…) umożliwiających obywatelom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz wszechstronny rozwój osobowości      Już za parę dni, z dni parę ….   Wakacje – dni na które czekają uczniowie i nauczyciele. Coraz częściej ci drudzy z większą […]

 więcej>>

12 lipca 2011 by anowak