INTERPELACJE – KWIECIEŃ 2011 R.

Gorlice, 28 kwietnia 2011 r. Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak INTERPELACJE I W objaśnieniu do projektu uchwały z dnia 11 kwietnia br. o zmianie budżetu Miasta Gorlice na 2011 r. – wskazano przy wydatkach bieżących w dziale 600 na nieterminowe regulowanie zobowiązań przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorlicach sp. z o.o., w tym również wobec […]

 więcej>>

7 kwietnia 2011 by anowak