INTERPELACJE – MARZEC 2011 R.

Gorlice, 31.03.2011 r. Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak INTERPELACJE – MARZEC   I   Proszę o informację jak się ma do ustawy Prawo zamówień publicznych powołanie przy Burmistrzu Gorlic Rady Gospodarczej, która ma być ciałem opiniodawczo – doradczym. Rada Gospodarcza jako organ doradczy przy Premierze ma swoje uzasadnienie, jednak działanie tego typu gremium w skali […]

 więcej>>

28 marca 2011 by anowak