INTERPELACJE – LUTY 2011 R.

Gorlice, 24.02.2011 r. Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak   INTERPELACJE   I   W lutym 2008 roku zwracałam się z interpelacją dotyczącą bezpieczeństwa związanego z wiekiem gazociągu oznaczonego na mapach symbolem W/C G-250, dawniej D-250, wybudowanego w latach 1963-1965, którym przesyłany jest gaz wysokoprężny. Pytałam czy stan sieci przesyłowej i jej zabezpieczenia odpowiadają obowiązującym normom […]

 więcej>>

27 lutego 2011 by anowak