INTERPELACJE – STYCZEŃ 2011 R.

Gorlice, 27.01.2011 r. Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak INTERPELACJE I Między styczniem i kwietniem 2010 roku w MZB przeprowadzona została kontrola, która wykazała nieprawidłowości w zakresie rachunkowości, gospodarowania mieniem, wynagrodzeń i ewidencji. Aby krótko przedstawić wnioski z kontroli wewnętrznej posłużę się kilkoma cytatami z protokołu z 31 września 2010 roku:  „ … od 1kwietnia […]

 więcej>>

28 stycznia 2011 by anowak