INTERPELACJE – GRUDZIEŃ 2010 R.

Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak SESJA 30.12.2010 R.  INTERPELACJE I  W jakim stopniu zrealizowano zalecenia pokontrolne w  MZB, czy osoby  odpowiedzialne za stan rzeczy wykazany przez kontrolujących poniosły konsekwencje? Kiedy zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko kierownika? Poprzedni kierownik został zatrudniony z pominięciem procedur konkursowych, nie był to szczęśliwy wybór, osoba obecnie występująca jako kierownik, też […]

 więcej>>

27 grudnia 2010 by anowak