INTERPELACJE – WRZESIEŃ 2010 R.

Gorlice, 30 września 2010 r. Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak   INTERPELACJE   I  Na poprzedniej sesji zwróciłam się do pana Burmistrza o zajęcie stanowiska wobec sposobu realizacji przez Gminę Miejską Gorlice zobowiązania nałożonego przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w postaci zapewnienia lokalu socjalnego 75 letniej inwalidce I grupy. Gmina wskazała eksmitowanej lokal przy […]

 więcej>>

30 września 2010 by anowak