INTERPELACJE – CZERWIEC 2010 R.

Gorlice, 24.06.2010 Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak INTERPELACJE – CZERWIEC I   IZ dokumentów kontroli przeprowadzonej przez Agencja Nieruchomości Rolnej w kwietniu 2009 roku wynika, że Miasto musi zapłacić Agencji ponad pół miliona złotych za zbycie przed ustawowym terminem darowanych w 2000 roku Gorlicom nieruchomości  w Małastowie. W odpowiedzi na moją pisemną interpelację w tej […]

 więcej>>

24 czerwca 2010 by anowak