INTERPELACJE – LISTOPAD 2009 R.

Gorlice, 26.11.2009 Alicja Nowak Radna Miasta Gorlice   INTERPELACJE I   Proszę o informację jaka jest suma kosztów poniesionych przez Miasto wskutek nietrafionych decyzje, w tym personalnych, które pociągnęły za sobą koszty związane z opłatami sądowymi, karami finansowymi i narastającymi od nich odsetkami? Ile kosztuje roczne utrzymanie biura prawnego w Urzędzie i dlaczego jednostki budżetowe […]

 więcej>>

7 listopada 2009 by anowak