INTERPELACJE – MARZEC 2011 R.

Gorlice, 31.03.2011 r. Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak INTERPELACJE – MARZEC   I   Proszę o informację jak się ma do ustawy Prawo zamówień publicznych powołanie przy Burmistrzu Gorlic Rady Gospodarczej, która ma być ciałem opiniodawczo – doradczym. Rada Gospodarcza jako organ doradczy przy Premierze ma swoje uzasadnienie, jednak działanie tego typu gremium w skali […]

 więcej>>

28 marca 2011 by anowak

INTERPELACJE – LUTY 2011 R.

Gorlice, 24.02.2011 r. Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak   INTERPELACJE   I   W lutym 2008 roku zwracałam się z interpelacją dotyczącą bezpieczeństwa związanego z wiekiem gazociągu oznaczonego na mapach symbolem W/C G-250, dawniej D-250, wybudowanego w latach 1963-1965, którym przesyłany jest gaz wysokoprężny. Pytałam czy stan sieci przesyłowej i jej zabezpieczenia odpowiadają obowiązującym normom […]

 więcej>>

27 lutego 2011 by anowak

INTERPELACJE – STYCZEŃ 2011 R.

Gorlice, 27.01.2011 r. Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak INTERPELACJE I Między styczniem i kwietniem 2010 roku w MZB przeprowadzona została kontrola, która wykazała nieprawidłowości w zakresie rachunkowości, gospodarowania mieniem, wynagrodzeń i ewidencji. Aby krótko przedstawić wnioski z kontroli wewnętrznej posłużę się kilkoma cytatami z protokołu z 31 września 2010 roku:  „ … od 1kwietnia […]

 więcej>>

28 stycznia 2011 by anowak