INTERPELACJE GRUDZIEŃ

Gorlice, 29.12.2011 r. Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak INTERPELACJE GRUDZIEŃ   I   Od 1 stycznia wchodzi w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r., Nr 132, poz 622 z późn. zm.). Proszę o informację jak wygląda wdrażania znowelizowanych przepisów – w szczególności: 1. Czy konieczne będą […]

 więcej>>

29 grudnia 2011 by anowak

INTERPELACJE – LISTOPAD

Gorlice, 24.11.11 Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak   Interpelacje – listopad     I   W imieniu mieszkańców Osiedla Konstytucji 3 Maja i okolic interpelowałam w 2009 roku     o wykonanie przejścia dla pieszych w okolicach sklepów Biedronka, Handlowiec, Galeria Ep. Interpelacja skutkowała wizytą przedstawicieli GDDKiA, którzy uznali zasadność lokalizacji przejścia na wysokości ul. Żeromskiego, co […]

 więcej>>

24 listopada 2011 by anowak

INTERPELACJE PAŹDZIERNIK

Gorlice, 26.10.2011 r. Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak   INTERPELACJE – PAŹDZIERNIK     I   W związku z interwencjami przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych obsługiwanych dotychczas przez MZB, jak również z samą likwidacją Miejskiego Zarządu Budynków w Gorlicach – proszę o informacje:   1. Czy wszystkie sprawy wspólnot są załatwiane na bieżąco, a w szczególności czy […]

 więcej>>

27 października 2011 by anowak

INTERPELACJE WRZESIEŃ

Gorlice, 29.09.2011 r. Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak   INTERPELACJE   I   W związku z problemami dotyczącymi naliczania opłat za wodę, a także z problemami technicznymi, które występują w budynku przy ul Korczaka, mieszkańcy proszą o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Urzędu i Burmistrzem w celu wymiany uwag i udzielenia lokatorom konkretnych wyjaśnień odnośnie opłat […]

 więcej>>

30 września 2011 by anowak

INTERPELACJE – SIERPIEŃ 2011 R.

 Gorlice, 30.08.2011 r. Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak INTERPELACJE SIERPIEŃ I Mieszkańcy ul. Ariańskiej, a także przypadkowi przechodnie, skarżą się na fatalny stan odcinka, który podczas przebudowy większej części ulicy został pominięty, trudno powiedzieć dlaczego. Nie mniej dziury w zrujnowanym chodniku stanowią zagrożenie dla pieszych, a zwłaszcza dziecięcych wózków. Ostatnio z wózka wypadło niemowlę, kiedy […]

 więcej>>

1 września 2011 by anowak

INTERPELACJE – CZERWIEC 2011 R.

Gorlice, 28.06.2011 r. Alicja Nowak INTERPELACJE – CZERWIEC  I W odpowiedzi na złożoną przez mnie w marcu interpelację na sesji w kwietniu Burmistrz, powołując się na podobny do mojego tok myślenia  i prowadzone  analizy budżetów szkół, przedstawił decyzję dotyczącą podwyższenia od czerwca pensji pracownikom obsługi zatrudnionym w placówkach oświatowych. o 3 %, czyli około 100 […]

 więcej>>

27 czerwca 2011 by anowak

INTERPELACJE – MAJ 2011 R.

Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak INTERPELACJE 26 MAJA 2011 R. I 1. Interpelacja w sprawie targowiska przy ul. Legionów/Ogrodowej – Art. 7. 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mówi, że do zadań własnych gminy należą sprawy targowisk i hal targowych.” Proszę o podanie przyczyn uniemożliwiających wykonanie uchwały Rady nr 15/IV/2010 z dnia 30 […]

 więcej>>

27 maja 2011 by anowak

INTERPELACJE – KWIECIEŃ 2011 R.

Gorlice, 28 kwietnia 2011 r. Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak INTERPELACJE I W objaśnieniu do projektu uchwały z dnia 11 kwietnia br. o zmianie budżetu Miasta Gorlice na 2011 r. – wskazano przy wydatkach bieżących w dziale 600 na nieterminowe regulowanie zobowiązań przez Miejski Zakład Komunikacji w Gorlicach sp. z o.o., w tym również wobec […]

 więcej>>

7 kwietnia 2011 by anowak