INTERPELACJE – GRUDZIEŃ 2010 R.

Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak SESJA 30.12.2010 R.  INTERPELACJE I  W jakim stopniu zrealizowano zalecenia pokontrolne w  MZB, czy osoby  odpowiedzialne za stan rzeczy wykazany przez kontrolujących poniosły konsekwencje? Kiedy zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko kierownika? Poprzedni kierownik został zatrudniony z pominięciem procedur konkursowych, nie był to szczęśliwy wybór, osoba obecnie występująca jako kierownik, też […]

 więcej>>

27 grudnia 2010 by anowak

INTERPELACJE – PAŹDZIERNIK 2010 R.

Gorlice, 27.10.2010 r. Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak     INTERPELACJE PAŹDZIERNIK 2010 R.   I Jakie działania zamierza podjąć Miasto, by lokale przy Reymonta 1 spełniały standard przynajmniej lokali socjalnych.? Chodzi mi o zabezpieczenie budynku przed wilgocią i przemarzaniem ścian. Obiekt jest w znacznej części nieogrzewany, co wynika z jego konstrukcji, bowiem od początku, […]

 więcej>>

27 października 2010 by anowak

INTERPELACJE – WRZESIEŃ 2010 R.

Gorlice, 30 września 2010 r. Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak   INTERPELACJE   I  Na poprzedniej sesji zwróciłam się do pana Burmistrza o zajęcie stanowiska wobec sposobu realizacji przez Gminę Miejską Gorlice zobowiązania nałożonego przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w postaci zapewnienia lokalu socjalnego 75 letniej inwalidce I grupy. Gmina wskazała eksmitowanej lokal przy […]

 więcej>>

30 września 2010 by anowak

INTERPELACJE – CZERWIEC 2010 R.

Gorlice, 24.06.2010 Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak INTERPELACJE – CZERWIEC I   IZ dokumentów kontroli przeprowadzonej przez Agencja Nieruchomości Rolnej w kwietniu 2009 roku wynika, że Miasto musi zapłacić Agencji ponad pół miliona złotych za zbycie przed ustawowym terminem darowanych w 2000 roku Gorlicom nieruchomości  w Małastowie. W odpowiedzi na moją pisemną interpelację w tej […]

 więcej>>

24 czerwca 2010 by anowak

INTERPELACJE – MAJ 2010 R.

Gorlice, 27.05.2010 Radna Miasta Gorlice Alicja Nowak   INTERPELACJE – MAJ I   14 kwietnia 2000 roku Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała nieodpłatnie Gminie Miejskiej Gorlice (umowa przekazania  Rep. A, Nr 986/2000 z dnia 14.04.2000 r.) działki o powierzchni powyżej 27 hektarów leżące w obrębie Małastowa. Zgodnie z Ustawą  o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z […]

 więcej>>

27 maja 2010 by anowak

INTERPELACJE – STYCZEŃ 2010 R.

Gorlice, 21.01.2010 Alicja Nowak Radna Miast Gorlice   INTERPELACJE I ZAPYTANIA STYCZEŃ 2010     I   Zapytanie dotyczy funkcjonowania straży miejskiej w Gorlicach i etyki zawodowej zatrudnionych w straży ludzi. Niedawno prasa rozpisywała się na temat strażnika miejskiego, który będąc świadkiem napaści na mieszkańca Gorlic, nie interweniował, a następnie złożył niezgodne z prawdą zeznania. […]

 więcej>>

21 stycznia 2010 by anowak